Archív

Nyomtatóbarát változatPDF változat

ARCHÍV

 

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM – ZENÉLŐ EGYETEM

 

2023 őszi szemeszter - karközi, campus kredites kurzusok

 

Hangtechnika a gyakorlatban I - Hangrendszer beállítás és a professzionális hangtechnika alapjai // Sound in practice I - Sound system calibration and basics of professsional audio technology

Az interaktív szeminárium célja, hogy a résztvevők megismerjék a hangrendszer tervezés és beállítás modern folyamatát. Átfogó, a gyakorlati életben jól használható ismereteket kapjanak kis-, közepes rendszerek kivitelezésében. Bevezetést kapnak az előzetes tervezés és a helyszíni beállítás módszereibe, illetve az így kapott eredmények mérhető visszaellenőrzésébe. A szeminárium ismeretei márkától és hangszóró típustól függetlenül bárhol alkalmazhatóak. A résztvevők képesek lesznek hangrendszerük tudatos beállítására, optimális körülmények teremtésére stúdióban, próbateremben, otthon vagy koncert körülmények között.

Seminar is intended to lift the veil on sound system design. Provide the means and physical insight to create predictable sound systems, regardless of brand and type of speaker and verify the results using analyzer. Useful practice in studio, rehearsal room, at home and in concert situations.

Időpont: 2023.09.21. 14.00-18.00 és 2023.09.22. 10.00-18.00

Helyszín: PTE BTK - TTK / Szenes Klub / Pécs, Ifjúság útja 6.

 

ZEN Session // ZEN Session

A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos. A félév során megtartott műhelymunkák után egy közösen létrehozott zenei produktummal zárjuk a félévet. Ez lehet egy jam session, vagy akár egy, a kurzuson megtanult elemeket felhasználó, közös hangfelvétel is. A kurzus vezetője: Baksa Péter zenepedagógus.

The ZEN session focuses on live music inclusion, the importance of team play, and building on the musical knowledge of the participants as opposed to elitist “jazz” jam sessions. To participate basic instrumental knowledge is required. After the workshop occasions, we celebrate the semester with a jointly created music product. This can be a jam session or even an audio recording using the elements learned in the course. The leader of the course is Péter Baksa, music teacher, bassist.

Időpont: 2023 09.29 és 2023.10.06. és 2023.10.13., naponta 10.00-14.00 között

Helyszín: PTE BTK - TTK / Szenes Klub / Pécs, Ifjúság útja 6.

 

Bevezetés a magyar popzene történetébe // Introduction to the history of Hungarian pop music

A kurzus arra vállalkozik, hogy betekintést nyújtson a magyarországi popzene alakulástörténetébe. A kurzist előadó: Jávorszky Béla Szilárd, zenei szakíró, a Magyar Zene Háza munkatársa vezeti.

The course aims to provide an insight into the history of Hungarian pop music. The course is led by the speaker: Béla Szilárd Jávorszky, music writer, employee of the Hungarian Music House.

Időpont: 2023.11.09. 10.00-18.00 és 2023.11.10 10.00-18.00

Helyszín: PTE BTK - TTK / Szenes Klub / Pécs, Ifjúság útja 6.

 

Folklór és popzene - kortársak párbeszédben // Folklore and pop music - contemporary dialogue

A kurzust Both Miklós zeneszerző, előadó, néprajzkutató vezeti, akinek zenei, gyűjtői és kutatói tapaszatalata a Kárpát-medencei népek zenéjétől egészen Ázsiáig terjed. A volt szovjet területek népeinek hagyományos zenéjét elemzi a hallgatókkal a kortárs populáris zene prizmáján át.

The course is led by composer, performer and ethnographic researcher Miklós Both, whose musical, collecting and research experience extends from the music of the peoples of the Carpathian Basin to Asia. He analyzes the traditional music of the peoples of the former Soviet territories with the students through the prism of contemporary popular music.

Időpont: 2023.11.16. 14.00-18.00 2023.11.17. 10.00-18.00

Helyszín: PTE BTK - TTK / Szenes Klub / Pécs, Ifjúság útja 6.

 

Bevezetés a dalszövegírásba // Introduction to songwriting

A kurzus célja: feltárni és rendszerezni a hallgatók fejében a könnyűzenei dalszövgekkel kapcsolatos passzív "kollektív tudásanyagot" és immáron tudatosan tovább bővíteni azt. A dalszövegírás stilisztikai és módszertani tudnivalói mellett a tematika nem kevés pszichológiai elemet is tartalmaz: a pályakezdő dalszövegírók tanulják meg kezelni az alkotással járó szorongást, megélni és és élvezni az alkotói létet, ami kevésbé evidens feladat, mint gondolnánk.

The aim of the course is to reveal and systematize the passive "collective knowledge" of pop music lyrics in the minds of the students and now to consciously expand it further. In addition to the stylistic and methodological knowledge of songwriting, the topic also contains quite a few psychological elements: beginning songwriting students learn to deal with the anxiety associated with creation, to live and enjoy being artist, which is a less obvious task than we think.

Időpont: 2023.11.23. 14.00-18.00 és 2023.11.24. 10.00-18.00

Helyszín: PTE BTK - TTK / Szenes Klub / Pécs, Ifjúság útja 6.

 

 

2023 tavaszi szemeszter - karközi, campus kredites kurzusok

 

Könnyűzenei menedzsment a gyakorlatban  / Music management in practice

A könnyűzenei menedzsment különböző méretű előadók esetén más- és más feladatokat, funkciókat jelenthet. A kurzus során a hallgatóknak lehetősége lesz megismerni a könnyűzenei menedzsmenti modelleket, köztük a 360°-os működést, a kiadói kapcsolat lehetőségeit, és a DIY formátumot egyaránt. Az áttekintő előadás tematikája magában foglalja a bookinggal járó feladatokat, a pályázatírást, a kommunikáció területét, valamint azokat produkciós teendőket, amelyek turné és fesztiválkoncert kapcsán felmerülhetnek. 

Az előadást Tóth Barbara, könnyűzenei menedzser, kommunikációs szakember, a BSIDEMUSIC alapítója tartja. 

Music management can mean different tasks and functions for performers of different sizes. During the course, students will have the opportunity to learn about music management models, including 360° operation, labels, and the DIY format too. The topic of the overview presentation includes the tasks associated with booking, writing applications, the area of communication, as well as the production tasks that may arise in connection with tours and festival concerts.

The lecture will be presented by Barbara Tóth, music manager, communication specialist, and founder of BSIDEMUSIC.

 

Élő ír népzene - A hagyományos ír zene új formái, változatlan funkciói és egybefonódása a popkultúrával / Living "Trad" Music in Ireland - New forms, unchanged functions in Irish Musik and its place in popular culture

A kurzus egyik alapvető célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az ír zene alakulásának, rétegeinek, tér és időbeli térhódításának körülményeivel, okaival és következményeivel. A másik - talán még fontosabb - cél pedig, hogy hangszeres illetve vokális példákon és közös zenealkotás segítségével a gyakorlatban is közel kerüljenek  az ír zenei nyelv alapelemeivel. Ennek fontos része a közös zenélés, ezért érdemes hangszerrel érkezni. Bármilyen hangszerrel tudunk dolgozni, aki pedig nem játszik hangszeren, az énekhangjával tud kapcsolódni a közös munkába.

A main goal of the course is giving a picture of the evolution of Irish music with some investigation into its circumstances, causes and consequences. The other - and perhaps even more important goal is to get familiar with the basic principals and elements of Irish musical language in practice. Playing music together is an important part of the session, therefore, it is worth coming with an instrument - any instrument. Those playing none are also welcome, they will the join our work with their voices.

Előadó: Horváth Zsombor

 

Hangtechnika a gyakorlatban 4. – A hangstúdiók világa / Sound technology in practice 4. The world of the recording studios

A kurzus célja alapvető betekintést nyújtani a stúdiótechnikába, és alapszinten megismertetni a hallgatókat az ott használt eszközökkel és a felvételkészítés folyamatával. A szeminárium támaszkodik a korábbi előadások anyagára, de önálló kurzusként is felvehető és teljesíthető.

The aim of the course is to provide a basic insight into studio technology and to acquaint students at a basic level with the tools used there and the process of recording. The seminar builds on the material of previous lectures, but can also be taken and completed as an independent course.

Kurzusvezető: Csurgai Zoltán

 

Hagyomány és modernizmus a marokkói zenében / Tradition and modernism in Moroccan music

A kurzus első fele valódi koncertélmény, ahol a hallgatók találkozhatnak a különböző, időben és tárben távol eső zenei hagyományok összekapcsolódásával. A második kurzusnap bevezeti a hallgatókat a marokkói zene alakulástörténetébe, ezen keresztül az etnikus és vallási identitásreprezentációk sokféleségébe.

The first half of the course is a real concert experience, where students can encounter the interconnection of different musical traditions that are distant from each other either in time and location. The second day of the course introduces the students to the history of the evolution of Moroccan music, and through this to the diversity of ethnic and religious identity representations.

Kurzusvezető: Saïd Tichiti zenész, énekes, dalszerző

 

ZEN Session

A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos. A félév során megtartott műhelymunkák után egy közösen létrehozott zenei produktummal zárjuk a félévet. Ez lehet egy jam session, vagy akár egy, a kurzuson megtanult elemeket felhasználó, közös hangfelvétel is. A kurzus vezetője: Baksa Péter zenepedagógus.

The ZEN session focuses on live music inclusion, the importance of team play, and building on the musical knowledge of the participants as opposed to elitist “jazz” jam sessions. To participate basic instrumental knowledge is required. After the workshop occasions, we celebrate the semester with a jointly created music product. This can be a jam session or even an audio recording using the elements learned in the course. The leader of the course is Péter Baksa, music teacher, bassist.

Kurzusvezető: Baksa Péter

 

 

2022 őszi szemeszter - karközi, campus kredites kurzusok

 

A színpad mögött, a backstagen túl - zenei produkciós élet a fesztiválokon, koncerteken / Behind the stage, beyond the backstage - music production at music festivals and concerts

A kurzus célja bemutatni a fesztiválokon és a koncerteken dolgozó produkciós stáb felépítését és feladatkörét, illetve annak fontosságát.  A szervezésen túl a zenekarokkal való kapcsolattartásba, adminisztratív munkába, kreatív tervezésbe és csapatvezetői folyamatokba is betekintést kapnak a hallgatók. Mindezt hazai fesztiválok, koncertek és nemzetközi előadók, turnék példáival bemutatva kapnak egy átfogó képet, kitekintve kicsit a hazai színtérről.

 

The purpose of the course is to present the structure and responsibilities, as well as the importance of the production crew working at festivals and concerts. In addition to organization, students also gain insight into ways to contact with bands, to the administrative work, to the creative planning and team management processes. Students will get a comprehensive picture of all this is presented with examples of Hungarian festivals, concerts and international performers and tours in Hungary.

Előadó: Marton Zsanett (Fishing On Orfű, Fekete Zaj Fesztivál, BSIDEMUSIC)

  

Ifjúság, média, kultúrafogyasztás - Z generációs trendek a könnyűzene és fesztiválipar piacán / Youth, media, culture consumption - Generation Z trends in the pop music and festival industry market

A kurzus a kortárs médiakultúra dinamikus áttekintésére vállalkozik. Hangsúlyosan figyelve arra, hogy ezekben a médiaterekben miként jelenik meg a kortárs populáris zenei kultúra. 

 

The course is about a dynamic overview of contemporary media culture, paying close attention to how contemporary popular music culture appears in these media spaces.

Előadó: Dr. Guld Ádám

 

Hangtechnika a gyakorlatban 3. – Próbateremtől a nagyszínpadig / Sound technology in practice 3. From rehearsal room to the mainstage

A kurzus célja megismertetni a hallgatókat azokkal a hangtechnikai folyamatokkal és eszközökkel, melyek egyaránt jelen vannak a próbatermi és a nagyszínpadi környezetben is. Olyan gyakorlati tudás megteremtésére törekszünk, melynek segítségével jelentős eredményeket lehet elérni egy zenekar hangzásképének javításában, legyen szó akár a próbateremről, akár egy fesztiválszínpadról. Ugyancsak hangsúlyt kap annak megértése, hogy mi, miért történik színpadi környezetben és milyen eszközök és főként miért kerülnek bevetésre. A kurzus önálló tanegységként is felvehető, de jól kapcsolódik a korábbi szemináriumokhoz is.

The goal of the course is to acquaint students with the sound engineering processes and tools that are present in both the rehearsal room and the big stage environment. We also want to create practical knowledge that can be used to achieve significant results in improving the sound image of a band on record or at live events. An other goal is to make the participants to understand what happens in a stage setting and what tools are used and, most importantly, why. The course can be taken as a stand-alone unit, but is also well-connected to previous seminars.

Kurzusvezető: Csurgai Zoltán

 

Asszertív kommunikáció és tárgyalástechnika a kreatív iparban / Assertive communication and negotiation techniques in the creative industry

A kreatív iparra szabott tréningalkalmak hasznos, hazavihető praktikus tudást kínálnak mindenkinek, aki a mindennapi kommunikációjában, vagy a munkavégzése során tapasztalt már elakadást, vagy olyan helyzetet, amelyre nem reagált a legmegfelelőbben. A kurzus az asszertív kommunikáció - tárgyalástechnika témaköreit járja körbe kifejezetten a zeneipari helyzetekre fókuszálva.

A kurzust a PTE BTK Pszichológia szakán végzett Végh Enikő (HR vezető, kommunikációs tréner), valamint a PTE BTK Kommunikáció és médiatudomány szakán végzett Tóth Barbara (könnyűzenei menedzser, kommunikációs szakember) vezeti.

"The training tailored to the creative industry offers useful, practical knowledge that can be taken home to anyone who has experienced a deadlock in their everyday communication or during their work, or a situation to which they did not react in the most appropriate way. The course covers the topics of assertive communication - negotiation techniques focusing on situations in the music industry specifically.

The course is led by Enikő Végh (HR manager, communication trainer), who graduated from PTE BTK Psychology, and Barbara Tóth, who graduated from PTE BTK Communication and Media Science (music manager, communication specialist)."

 

ZEN Session

A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos. A félév során megtartott műhelymunkák után egy közösen létrehozott zenei produktummal zárjuk a félévet. Ez lehet egy jam session, vagy akár egy, a kurzuson megtanult elemeket felhasználó, közös hangfelvétel is. A kurzus vezetője: Baksa Péter zenepedagógus.

The ZEN session focuses on live music inclusion, the importance of team play, and building on the musical knowledge of the participants as opposed to elitist “jazz” jam sessions. To participate basic instrumental knowledge is required. After the workshop occasions, we celebrate the semester with a jointly created music product. This can be a jam session or even an audio recording using the elements learned in the course. The leader of the course is Péter Baksa, music teacher, bassist.

Kurzusvezető: Baksa Péter

 

2022 tavaszi szemeszter - karközi, campus kredites kurzusok

 

Dél-Korea hangja - zenei tradíciók és kortárs popzene, avagy népzenétől a K-Pop-ig / The Voice of South Korea - Musical Traditions and contemporary music: from folk music to K-Pop

A kurzus a Koreai Kulturális Központ gayageum tanárának vezetésével arra tesz kísérletet, hogy a hallgatók közelebb kerüljenek Korea zenei világához. A hagyományos zenei-kulturális örökséget - népdalokat, köztük az Arirangot, rituális, udvari zenéket, jellegzetes hangszereket - éppen úgy megismerjük, mint a fúziós, kortárs és popzenei irányokat. A történelmi-társadalmi kontextus és koreai zeneszemlélet megismerése segít majd az értelmező munkában.

The aim of this course is to get a closer look at the music scene of South Korea with the guidance of experts from the Korean Cultural Center. This means also the musical-cultural heritage of the country: folk songs like Arirang, and ritual music as well as contemporary pop music. In this attempt the course employs a broad historical, cultural and social context. 

Előadó: Paszabi Ágnes, Koreai Kulturális Központ

 

 

Mit csinál(hat) a zenei producer / What does the music producer do?

A zenei producer egyszerre van viszonyban a zenei konstrukció összes hangzó rétegével, az alkotótársakkal és a technológiával. Ezt a viszonyrendszert alakítja, formálja, értelmezi folytonosan ahhoz, hogy saját világa teremtődjön egy zeneműnek. 

Music producers are in connetcion with the artists, with the technology and with the layers of musical construction at the same time. The producer forms and interprets this relationship in order to compose a unique piece of music. 

Kurzusvezető: Herold János (iamyank)

 

 

Made in Pécs - a pécsi populáris zene története / Made in Pécs - the history of popular music in Pécs

A kurzus egyrészt a rendszerváltás előtti időszak pécsi könnyűzenei folyamataival, kiemelkedő előadóival foglalkozik a hatvanas évek beatzenéjétől, a hetvenes évek rockján át, a nyolcvanas évek új hullámos és underground stílusáig. A második blokk a kilencvenes évek modern rockzenei korszakát és a kétezres évek posztmodern eklektikáját járja körül. Mindkét részben a pécsi zenekarok országos érvényesülési lehetőségei is a témák közt szerepelnek

The course deals with the pop music processes and performers of Pécs, at the period before the democratic transformation in 1989 in Hungary: from the beat music of the sixties to the rock of the seventies to the new wave and underground genres of the eighties. The second block of the course revolves around the modern rock music era of the '90s and the postmodern eclecticism of the 2000s. 

Előadó: Koszits Attila

 

Hangtechnika a gyakorlatban 2. – Keveréstechnikai alapismeretek / Sound Technology in Practice 2. - Basic Mixing Techniques

A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek az élőzenei keverés alapjaival és munkamódszereivel. A kurzus tematikája felöleli a jelút minden alkotóelemét, a mikrofonoktól kezdve, a hangszín és dinamikaszabályzókon keresztül, az effektekig. A kurzus gyakorlati jellegű, melyben a résztvevők sokcsatornás felvételeken és digitális keverőpulton gyakorolhatják az elméletben elhangzottakat.

During the course, students will be introduced to the basics and working methods of live music mixing. The course covers all components of the signal path, from microphones, through tone and dynamic controls, to effects. The course is hands-on and allows participants to practice the theory in multichannel recordings and digital mixing consoles

Kurzusvezető: Csurgai Zoltán

 

B-oldal - Könnyűzene és filmzene / On the B side - movie scores and pop music

 

A  B oldal filmklub kurzusa a 2021-2022 tanév tavaszi szemeszterében könnyűzene és a filmzene kapcsolatát vizsgálja. A félév tematikája tehát alapvetően a könnyűzene felől érkező filmzeneszerzők munkáját mutatja be, különös tekintettel azok műfaji sajátosságaira és atmoszféra-teremtő erejére.  A tematikus alkalmak során a hallgatóknak lehetőségük lesz a filmek közös megtekintésére, és azok tágabb filmtudományi kontextusban való elhelyezésére, értelmezésére. A kurzus a félév során négy alkalommal Pécs kultikus művészmozijában, az  Apolló Moziban kerül megrendezésre.

On the B-side film club course examines the relationship between pop music and movie score composers. Especially the work of movie score composers, who are basically artists in pop music, with particular reference to their genre specifics and atmosphere-creating power. During the thematic occasions, students will have the opportunity to watch the films together and to place and interpret them in a broader social science context. The course will be held four times during the semester in the cult cinema of Pécs, the Apollo. The semester focuses this time on concert films.

Kurzusvezető: Tóth Barbara

 

ZEN Session

A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos. A félév során megtartott műhelymunkák után egy közösen létrehozott zenei produktummal zárjuk a félévet. Ez lehet egy jam session, vagy akár egy, a kurzuson megtanult elemeket felhasználó, közös hangfelvétel is. A kurzus vezetője: Baksa Péter zenepedagógus.

The ZEN session focuses on live music inclusion, the importance of team play, and building on the musical knowledge of the participants as opposed to elitist “jazz” jam sessions. To participate basic instrumental knowledge is required. After the workshop occasions, we celebrate the semester with a jointly created music product. This can be a jam session or even an audio recording using the elements learned in the course. The leader of the course is Péter Baksa, music teacher, bassist.

Kurzusvezető: Baksa Péter

 

 

 2021 őszi szemeszter - karközi, campus kredites kurzusok

 

Zenei alkotás, és társadalom / Music, creators, society

A kurzus nemzetközi és magyarországi kutatásokon, példákon keresztül mutatja be az alkotás, az alkotói munka sajátosságait és társadalmi szerepét, a populáris zenében alkotók sajátos munka- és életkörülményeit, az ezekről szóló mítoszokat és a valóságot egyaránt. Áttekintjük az emberi kapcsolatok, az érzelmek jelentőségét, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek, hierarchiák működését a populáris zenei szakmában.

Through international and Hungarian research and examples, the course presents the peculiarities and social role of creation, creative work, the specific working and living conditions of composers in popular music, the myths about them and the reality. We review the importance of human relationships, emotions, and the functioning of social inequalities and hierarchies in the popular music profession.

Előadó: Dr. Barna Emília

 

 

Kreatív technológiai megoldások a zenei alkotás népszerűsítésében / Creative technologies in music composition

A népszerű zene és a zenei alkotás hozzáférhetősége általában párhuzamos történetet járt be az eddigiek során. Réges-rég készülnek olyan eszközök, melyekkel mindenki készíthetett az éppen népszerű irányzatokhoz hasonlító zenét (pl. a Musikalisches Würfelspiel zeneíró automatája 1787-ből), melyeknek a jelenkori mobilappliációk egyenes irányú folytatásai – ugyanakkor ezek nem igazán fedik a népszerű zene mindenkori esztétikai mezejét, hanem inkább annak szabályait alkalmazzák úgy, hogy a zenei alkotás szélesebb körben is elterjedjen. Műhelykurzusunk kiindulópontja is az a vélemény, hogy a zenei alkotás nyitott mindenki számára, sőt, annak eszközei is alakíthatóak, fejleszthetőek a felhasználó igényei szerint. Ennek mentén haladva áttekintjük a jelenkorban elterjedt megoldásokat - legyenek azok számítógépes alkalmazások vagy fizikailag hozzáférhető hang-installációk -, és magunk is tervezünk hasonló eszközöket.

 

The availability of popular music and composition has generally gone through a parallel story so far. Various tools have long been used to create music similar to popular trends (such as the Musikalisches Würfelspiel's music recorder from 1787), which are straightforward sequels to contemporary mobile applications - but they don't really cover the field of popular music of all time. Rather, its rules are applied so that the music composition is more widespread. The starting point of the workshop is the opinion that the musical work is open to everyone, and even its tools can be shaped and developed according to the needs of the user. Going along with this idea, participants will review current solutions (computer applications, physically accessible audio installations), and will design similar tools as well.

Előadó: Dr. Kovács Balázs

 

 

Hangtechnika a gyakorlatban I - Hangredszer beállítás és a professzionális hangtechnika alapjai / Sound in practice I - Sound system calibration and basics of professsional audio technology

Az interaktív szeminárium célja, hogy a résztvevők megismerjék a hangrendszer tervezés és beállítás modern folyamatát. Átfogó, a gyakorlati életben jól használható ismereteket kapjanak kis-, közepes rendszerek kivitelezésében. 

Bevezetést kapnak az előzetes tervezés és a helyszíni beállítás módszereibe, illetve az így kapott eredmények mérhető visszaellenőrzésébe. A szeminárium ismeretei márkától és hangszóró típustól függetlenül bárhol alkalmazhatóak.

A résztvevők képesek lesznek hangrendszerük tudatos beállítására, optimális körülmények teremtésére stúdióban, próbateremben, otthon vagy koncert körülmények között.

Seminar is intended to lift the veil on sound system design. Provide the means and physical insight to create predictable sound systems, regardless of brand and type of speaker and verify the results using analyzer. Useful practice in studio, rehearsal room, at home and in concert situations.

Kurzusvezető: Csurgai Zoltán

 

A fesztiválszervezés kihívásai a gyakorlatban / How to face the challenge to organize a festival

A kurzus célja a modernkori, elsősorban - de nem kizárólag - könnyűzenei fesztiválok meghatározása, azok önmeghatározásainak vizsgálata; különbözőségeik és hasonlóságaik elemzése szervezői szemszögből. Egyéni és csoportos gyakorlati feladatokkal, valamint terepmunkával veszi végig a fesztiválszervezés fő kérdéseit, egyenként megvizsgálva a munkafolyamat részeit. A csoport néhány hazai fesztivál vizsgálatán keresztül megismeri a szervezés szakaszait reflektálva a mai magyar szórakoztatóipar aktuális kihívásaira. A kurzus elsősorban elemző, a kihívásokat feltáró kurzus univerzális gondolatokat közvetít, célja megismertetni minél több szervezői aspektust a hallgatókkal.

The aim of the course is to define modern, primarily - but not exclusively - music festivals, to examine their self-definitions; and to analyse their differences and similarities from the perspective of the organizer. This seminar takes the main issues of festival organization through individual and group practical tasks as well as fieldwork, examining the parts of the work process one by one. Through the study of some Hungarian festivals, the group will get to know the stages of the organization, reflecting on the current challenges of today's Hungarian entertainment industry. The course is primarily an analytical and practical course conveying universal ideas, with the aim of introducing as many organizational aspects as possible to the students.

Előadó: Schifter Viktor

 

 

B oldal - a könnyűzene filmes reprezentációi II. / On the B side - cinematic representations of popular music II.

 

A  B oldal filmklub kurzusa a könnyűzene különböző szereplőinek, korszakainak és műfajainak filmes reprezentációját vizsgálja. A tematikus alkalmak során a hallgatóknak lehetőségük lesz a filmek közös megtekintésére, és azok tágabb társadalomtudományi kontextusban való elhelyezésére, értelmezésére. A kurzus a félév során négy alkalommal Pécs kultikus művészmozijában, az  Apolló Moziban kerül megrendezésre. A félév tematikája ezúttal a koncertfilmekre fókuszál.

The B-side film club course examines the cinematic representation of different artists, eras and genres of popmusic. During the thematic occasions, students will have the opportunity to watch the films together and to place and interpret them in a broader social science context. The course will be held four times during the semester in the cult cinema of Pécs, the Apollo. The semester focuses this time on concert films.

 

 

ZEN Session

A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos. A félév során megtartott műhelymunkák után egy közösen létrehozott zenei produktummal zárjuk a félévet. Ez lehet egy jam session, vagy akár egy, a kurzuson megtanult elemeket felhasználó, közös hangfelvétel is. A kurzus vezetője: Baksa Péter zenepedagógus.

The ZEN session focuses on live music inclusion, the importance of team play, and building on the musical knowledge of the participants as opposed to elitist “jazz” jam sessions. To participate basic instrumental knowledge is required. After the workshop occasions, we celebrate the semester with a jointly created music product. This can be a jam session or even an audio recording using the elements learned in the course. The leader of the course is Péter Baksa, music teacher, bassist.

Kurzusvezető: Baksa Péter

 

 

 

2021 tavaszi szemeszter - karközi, campus kredites kurzusok

 

Digitális marketing és a zeneipar / Digital marketing and music industry

A kurzus a jelenkor digitális marketing szakterületeire fókuszál a hazai és nemzetközi kulturális szcéna, ezen belül is kifejezetten a zeneipar piaci kihívásai és kérdései tekintetében. A kurzus témakörei a harmadik évezredben született marketingszakmai ágazatokat fúzionálják, legyen szó akár a social media menedzsmentről, az online hirdetésmenedzsmentről, az adatvezérelt marketingtechnológiai eszközrendszerekről vagy akár a zene mint digitális tartalom elágazásairól - disztribúciótól kezdve a tartalomoptimalizáción keresztül egészen a monetizációig, mindezt elsősorban gyakorlati oldalról. A kurzus célja, hogy a résztvevők érvényes zenepiaci insightok tükrében nyerjenek betekintést a korszerű kulturális marketing szakmai világába, a kurzus végére pedig olyan eszközökkel gyarapítsák mind elméleti, mind gyakorlati tudásukat, amely értékes útravalóként szolgál számukra a kommunikációs szcéna szinte bármely területén. 

The course focuses on the current areas of digital marketing in the domestic and international cultural scene, especially with regard to the market challenges and issues of the music industry. The topics of the seminar fuse the marketing industries born in the third millennium, be it social media management, online advertising management, data-driven marketing technology tool systems or even the branches of music as digital content - from distribution primarily to site optimization to content optimization. The aim of the course is to give participants an insight into the professional world of modern cultural marketing in the light of valid music market insights, and by the end of the course they will gain both theoretical and practical knowledge that will serve them as valuable journeys in almost any field of communication.

 

 

Kortárs afrikai társadalmak és popzene / Contemporary African societies and pop music

A kurzus az afrikai kontinens különböző szegleteibe kalauzolja el a hallgatókat a kortárs zenei irányzatok és fő képviselőik segítségével. A gyakran ikonikus zeneszerzők és előadóművészek a rendkívül sokszínű és változatos afrikai mindennapok során jelentkező kérdésekre adnak a helyiek számára fontos válaszokat, számos esetben iránymutatást. A kortárs afrikai társadalmak ügyes-bajos dolgai, változásai vagy éppen változatlanságai a mélyen gyökerező zene különböző megnyilvánulási formáin és szövegein keresztül talán közelebb kerülhet hozzánk is. Miközben a kurzus központi célkitűzése egy kortárs zenei keresztmetszet meghúzása, kielemzése, a hallgatók betekintést nyernek a mai afrikai politikai, gazdasági és társadalmi jelenségekbe, folyamatokba.

The course guides students to different corners of the African continent with the help of contemporary musical trends and their main representatives. The  iconic composers and performers provide important answers, and in many cases guidance, for locals to questions that arise in the extremely diverse and varied everyday lives of Africa. The changes, or even the unchanging of contemporary African societies, perhaps through the various forms and texts of deep-rooted music, may come closer to us. While the central goal of the course is to draw and analyze a contemporary musical cross-section, students will gain insight into contemporary African political, economic and social phenomena and processes.

 

 

Hangtechnika a gyakorlatban 4.  - A hangstúdiók világa / Sound technology in practice 4. - The world of the recording studios

A kurzus célja alapvető betekintést nyújtani a stúdiótechnikába, és alapszinten megismertetni a hallgatókat az ott használt eszközökkel és a felvételkészítés folyamatával. A szeminárium támaszkodik a korábbi előadások anyagára, de önálló kurzusként is felvehető és teljesíthető.

The aim of the course is to provide a basic insight into studio technology and to acquaint students at a basic level with the tools used there and the process of recording. The seminar builds on the material of previous lectures, but can also be taken and completed as an independent course.

 

 

Pécs Underground '80 - az ellenkultúra és progresszivitás évtizede / Pécs Underground '80 - a decade of counterculture and progressivity

A kurzus a 2020-ban megjelent Pécs Underground '80 óriáskötet tematikája mentén rendeződik. A kötet szerzője  (egyszersmind a kurzus előadója) Pécs ellenkulturális mozgalmait, alkotóit és tendenciáit követi nyomon a hallgatókkal, amiként annak előzményeit és következményeit is. És, persze, közben előkerülnek még sosem hallott felvételek, sosem látott képek, relikviák. 

The course is organized along the themes of the gigantic pop-cultural book Pécs Underground '80, published in 2020. The author of the book (at the same time the lecturer of the course) will follow the countercultural movements, creators and tendencies of Pécs, as well as its antecedents and consequences. And, of course, meanwhile, never-before-heard recordings, never-before-seen images, relics appear.

 

 

B oldal - a könnyűzene filmes reprezentációi I. / On the B side - cinematic representations of popular music I.

A  B oldal filmklub kurzusa a könnyűzene különböző szereplőinek, korszakainak és műfajainak filmes reprezentációját vizsgálja. A tematikus alkalmak során a hallgatóknak lehetőségük lesz az ikonikus filmek megnézésére, és azok tágabb társadalomtudományi kontextusban való elhelyezésére, értelmezésére. A félév tematikája a képalkotók és zenészek kapcsolatát fejti fel, többek között olyan alkotók munkái segítségével, mint Anton Corbijn, Spike Jonze, Robert Mapplethorpe vagy éppen Jim Jarmusch. A kurzus a hatályos járványügyi előírásoknak megfelelően - lehetőség szerint az Apolló Moziban - kerül megrendezésre.

On the B-side filmclub-course examines the cinematic representation of different artists, eras and genres of popmusic. During the thematic occasions, students will have the opportunity to watch iconic films and interpret them in a broader social science context, with the help of works by artists such as Anton Corbijn, Spike Jonze, Robert Mapplethorpe or just Jim Jarmusch, among others. The course will be held in accordance with current epidemiological regulations, preferably at Pécs's one and only indie cinema, the Apollo.

 

 

ZEN Session

A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos. A félév során megtartott műhelymunkák után egy közösen létrehozott zenei produktummal zárjuk a félévet. Ez lehet egy jam session, vagy akár egy, a kurzuson megtanult elemeket felhasználó, közös hangfelvétel is. A kurzus vezetője: Baksa Péter zenepedagógus.

The ZEN session focuses on live music inclusion, the importance of team play, and building on the musical knowledge of the participants as opposed to elitist “jazz” jam sessions. To participate basic instrumental knowledge is required. After the workshop occasions, we celebrate the semester with a jointly created music product. This can be a jam session or even an audio recording using the elements learned in the course. The leader of the course is Péter Baksa, music teacher, bassist.

 

 

 

 

2020 őszi szemeszter - karközi, campus kredites kurzusok

 

A kortárs popzenei tér átrendeződése (az új politikai intézményrendszerek tükrében) / The rearrangement of the contemporary pop music scene (from the perspective of new political institutional systems)

A kurzus arra tesz kísérletet, hogy értelmezze a kortárs popzenei tér, a zeneipari szereplők és tevékenységeik dinamikus változásait az aktuális társadalmi-gazdasági környezetben. Ennek tágabb, nemzetközi kontextusát is meg kívánja mutatni, különösen azért, mert a globális folyamatok a magyar popzenei teret sem hagyják érintetlenül.

The course attempts to interpret the dynamic and the changes in the contemporary pop music space, especially between the music industry actors and their activities in the current socio-economic environment. The international perspective vs. the Hungarian situation.

 

 

Kis magyar popzene – Popzene a politikatörténeti változások tükrében az 50-es évektől a rendszerváltásig / Little Hungarian pop history - popmusic in the light of political history from the 1950s to the regime change in 1989

A magyarországi popzene és a mindenkori politikai erőtér komplex viszonyrendszerének elemzésére vállalkozik a kurzus. A dalok sokféle módon nyilvánítottak véleményt az aktuális hatalomról, amiként a politikai hatalom is különféle módokon vélekedett és viszonyult a popzenéhez. Ennek mentén az elemzések megmutatják a cenzúra működését, a műfaji zsánerek alakulását, előadók és zenekarok karrierútját, a hatalom formális és informális jelenlétét a dalokban, melyeket egy ország fütyült, és fütyül máig.

The course analises the complex relationship between Hungarian pop music history and the political force. The songs expressed opinions about the power in a variety of forms, as did political power relate to pop music in different ways. How do appear the meaning of the songs about the censorship, the evolution of genres, the career path of performers and bands, the formal and informal presence of power. 

 

 

Gazdálkodás és válságmenedzsment az offline zenei terekben / Planning and crisis management in offline music scenes

A Budapest Park – Európa legnagyobb rendszeres szabadtéri  koncertterének – ügyvezetője az idei évben ismét a ZEN előadója. A kurzus arra vállalkozik, hogy megmutassa és elemezze azokat a stratégiákat, döntési helyzeteket, kérdéseket és lehetséges válaszokat, amelyek egy, a teljes populáris zenei szakmát érintik egy akár globális krízishelyzetben. Ennek nyilván különös aktualitását adja a COVID-járvány világszerte.

The CEO of Budapest Park - the largest regular outdoor concert hall in Europe - is a ZEN speaker again this year. The course undertakes to show and analyze the strategies, decision situations, questions and possible answers that affect an entire popular music profession in a global crisis situation. The COVID epidemic is clearly giving this worldwide particular relevance.

 

 

A gondolattól a megvalósulásig - a koncertszervezés komplex világa / From idea to realization - the complex world of concert organization

A tapasztalt kulturális menedzser szemével beleláthatunk a koncertek, könnyűzenei események és fesztiválok szervezésének mindennapjaiba. A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek azokkal a feladatokkal, elvárásokkal és szempontokkal, amelyek ehhez a komplex munkakörhöz kapcsolódnak. Ráláthatnak a szervezési munka tágabb kontextusára. a motivációkra és a döntéshozatalt befolyásoló tényezőkre, a forrásteremtésre és azokra az apró, de fontos elemekre, amelyektől egy koncert igazán élmény lesz a befogadó közeg számára.

Course participants can learn the basic aspects of event management from an experienced cultural manager. During the course, students will be introduced to the tasks, expectations, and risks associated with this complex job. They can see the broader context of organizational work. motivations and factors influencing decision-making, resource creation, and the small but important elements that will make a concert a true experience for the venue, for the audience and for the performer too.

 

 

Online zenei tér – modellek és stratégiák (digitális terjesztés, youtube, social media, stb) / Music in the online world - models and strategies (digital distribution, youtube, social media, etc.)

A kurzus előadói meghatározó figurái a magyarországi popzene online térben való megjelenésének. A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek ezeknek a rendszereknek a működésével, struktúrájával – voltaképpen működés közben.  

The lecturers of the course are defining figures in the Hungarian music media and online distribution. During the course, students can get acquainted with the operation and structure of these systems.

 

 

ZEN Session

A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos. A félév során megtartott műhelymunkák után egy közösen létrehozott zenei produktummal zárjuk a félévet. Ez lehet egy jam session, vagy akár egy, a kurzuson megtanult elemeket felhasználó, közös hangfelvétel is. A kurzus vezetője: Baksa Péter zenepedagógus.

The ZEN session focuses on live music inclusion, the importance of team play, and building on the musical knowledge of the participants as opposed to elitist “jazz” jam sessions. To participate basic instrumental knowledge is required. After the workshop occasions, we celebrate the semester with a jointly created music product. This can be a jam session or even an audio recording using the elements learned in the course. The leader of the course is Péter Baksa, music teacher, bassist.

 

 

Hangtechnika a gyakorlatban 3. Próbateremtől a nagyszínpadig

A kurzus célja megismertetni a hallgatókat azokkal a hangtechnikai folyamatokkal és eszközökkel, melyek egyaránt jelen vannak a próbatermi és a nagyszínpadi környezetben is. Olyan gyakorlati tudás megteremtésére törekszünk, melynek segítségével jelentős eredményeket lehet elérni egy zenekar hangzásképének javításában, legyen szó akár a próbateremről, akár egy fesztiválszínpadról. Ugyancsak hangsúlyt kap annak megértése, hogy mi, miért történik színpadi környezetben és milyen eszközök és főként miért kerülnek bevetésre. A kurzus önálló tanegységként is felvehető, de jól kapcsolódik a korábbi szemináriumokhoz is.

The goal of the course is to acquaint students with the sound engineering processes and tools that are present in both the rehearsal room and the big stage environment. We also want to create practical knowledge that can be used to achieve significant results in improving the sound image of a band on record or at live events. An other goal is to make the participants to understand what happens in a stage setting and what tools are used and, most importantly, why. The course can be taken as a stand-alone unit, but is also well-connected to previous seminars.

 

 

2020 tavaszi szemeszter - karközi, campus kredites kurzusok

 

Dalszöveg és versszöveg  / Texture of lyrics and poems

A kurzus arra vállalkozik, hogy a magyar nyelvű dalszövegírás tendenciáit, alakulástörténetét, egyes szövegeit vizsgálja. A két előadó  - akár egymással vitába is szállva - kortárs dalszövegek értelmezésével foglalkozik, a hallgatók intenzív közreműködésével. 

 The course undertakes to examine the tendencies, development history and certain texts of Hungarian lyrics. The two lecturers, even arguing with each other, deal with the interpretation of contemporary lyrics, with the intensive involvement of the students.

 

Popzene és környezettudatosság   / Popmusic and environmental awareness

A kurzus meghívott előadója nem csupán a magyarországi popzenei színtér egyik legjelentősebb intézményét vezeti, de elkötelezett a környezetvédelem-környezettudatosság irányába is. Kutatóként is az foglalkoztatja, miként lehet egy alapvetően környezetkárosító üzemet (amilyen a popzene, tágabban a szórakoztatóipar) környezeti szempontból leírni, vizsgálni és jól működtetni. Erre vonatkozóan modelleket is mutat-elemez, ily módon a kurzus hallgatói betekintést nyerhetnek a Budapest Park működésébe is. 

 The invited lecturer of the course is not only leading one of the most significant institutions of the Hungarian pop music scene, but is also committed to environmental protection and environmental awareness. As a researcher, he also enjoys how an environmentally damaging plant (such as pop music, more broadly the entertainment industry) can be described, investigated, and well-run from an environmental point of view. He also shows and analyzes models in this way, so that the students of the course can get an insight into the operation of Budapest Park.

 

Populáris zenei marketing  / Marketing in popular music

A tárgy megismerteti a hallgatókat a modern marketing alapvető fogalmaival, majd esettanulmányok és közös feladatmegoldások segítségével bevezeti a hallgatókat a populáris zenei szcéna leggyakoribb marketing tevékenységeibe. A kurzus előadója Dr. Pavluska Valéria egyetemi docens.

 The course introduces students the basic concepts of modern marketing and then introduces students to the most common marketing activities in the popular music scene through case studies and common task solutions. The lecturer of the course is Dr. Valéria Pavluska associate professor.

 

Média: zenészek, celebek, sztárok  / Media: musicians, celebrities, stars

A kurzus arra tesz kísérletet, hogy a hagyományos és új média sokféle világában folytasson beszélgetést a nyilvánosság, az ismertség, a népszerűség kérdéseiről; értelmezze a nyilvánosságban így kidolgozódó önreprezentációs stratégiákat, identitáskonstrukciókat, értékorientációkat. 

 The course attempts to discuss issues of publicity, awareness, and popularity in many different worlds of traditional and new media; interpret the self-representation strategies, identity constructs and value orientations developed in this way.

 

Hangtechnika a gyakorlatban 2. – Keveréstechnikai alapismeretek  // Sound Technology in Practice 2. - Basic Mixing Techniques 

A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek az élőzenei keverés alapjaival és munkamódszereivel. A kurzus tematikája felöleli a jelút minden alkotóelemét, a mikrofonoktól kezdve, a hangszín és dinamikaszabályzókon keresztül, az effektekig. A kurzus gyakorlati jellegű, melyben a résztvevők sokcsatornás felvételeken és digitális keverőpulton gyakorolhatják az elméletben elhangzottakat.  

During the course, students will be introduced to the basics and working methods of live music mixing. The course covers all components of the signal path, from microphones, through tone and dynamic controls, to effects. The course is hands-on and allows participants to practice the theory in multichannel recordings and digital mixing consoles.

 

ZEN Session

A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos. A félév során megtartott zárt műhelymunkák eredményeit a kurzus lezárásaként egy nyilvános jam session kereteiben mutatjuk be. A kurzus vezetője: Baksa Péter nagybőgőművész, zenepedagógus.

The ZEN-Session is a practical course, is a new kind of jam session. It teaches how to make music together and what kind of steps a creative process has. The sessions are closed workshop meetings, and a basic instrumental knowledge is needed. The course ends with a public show in one of the most popular clubs of the city. The lecturer is Péter Baksa, jazz musician, music teacher.

 

 

2019 őszi szemeszter - karközi, campus kredites kurzusok

 

ZEN Session

kurzusvezető: Baksa Péter

A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos. A félév során megtartott zárt műhelymunkák eredményeit a kurzus lezárásaként egy nyilvános jam session kereteiben mutatjuk be. A kurzus vezetője: Baksa Péter nagybőgőművész, zenepedagógus.

 

Hangtechnika a gyakorlatban - hangrendszer beállítás és a professzionális hangtechnika alapjai

Kurzusvezető: Csurgai Zoltán

Az interaktív szeminárium célja, hogy a résztvevők megismerjék a hangrendszer tervezés és beállítás modern folyamatát. Átfogó, a gyakorlati életben jól használható ismereteket kapjanak kis-, közepes rendszerek kivitelezésében.  A hallgatók bevezetést kapnak az előzetes tervezés és a helyszíni beállítás módszereibe, illetve az így kapott eredmények mérhető visszaellenőrzésébe. A szeminárium ismeretei márkától és hangszóró típustól függetlenül bárhol alkalmazhatóak. A résztvevők képesek lesznek hangrendszerük tudatos beállítására, optimális körülmények teremtésére stúdióban, próbateremben, otthon vagy koncert körülmények között.

 

 

Nagyító - A zenei újságírás alapjai

Előadó: Haász János

A modern zeneipar, ahogyan a kulturális színterek, gazdasági szektorok mindegyike, mindennapi szerves kapcsolatban van a média, a sajtó világával. A zenei újságírás szerepe kettős: egyrészt kapcsolatot teremt az információk átadásával alkotók és befogadók között – azaz híreket közöl –, másrészt kritikai írásaiban egyfajta visszhangként szolgál az alkotóknak a mondanivaló és előadásmód hitelességéről, minőségéről, az alkotói pályája irányáról.

A gyakorlatorientált kurzuson megismertetjük a hallgatókat az újságírás általános szakmai szabályaival és a kritikai, zenei újságírás sajátosságaival. Szót ejtünk a magyar és nemzetközi könnyűzenei újságírásról, annak múltjáról és jelenéről. Foglalkozunk az új média és a közösségi média térnyerésével és ennek hatásaival. Best és worst practice-okat, követendő és kerülendő példákat mutatunk be már megjelent cikkeken és sajtóanyagokon keresztül. A gyakorlati feladatokban hírcikkek, kritikai írások és még sajtóközlemények készítése is szerepel.

 

Nagyító - Popzene és dramaturgia

Előadó: Lévai Balázs

Lévai Balázs az elmúlt évtizedben számos nagykoncertet állított színpadra, tk. a Kispál és a borz búcsúkoncertjét a Szigeten, a Csík zenekar nagykoncertjeit, a 30Y Szentimentáléját, dolgozott Ákossal és a Tankcsapdával. Forgatott popzenei tárgyú fikciós és áldokumentumfilmet (előbbit a Wellhelloval, utóbbit Pécsi szál címmel pécsi gyökerű zenekarokkal), alkotó szerkesztője volt a Dob+Basszus sorozatnak televízióban és színházban, regénye és interjúkötete jelent meg ebben a tárgyban. A kurzuson arra vállalkozik, hogy komplex módon értelmezze a popzenéhez kapcsolódó nem-zenei kifejezőeszközök szerepét, helyét, és bevezesse a hallgatókat ennek a komplex munkának a praxisába. 

 

 

Nagyító - Brexit és britpop

Előadó: Dr. Barna Emília

 

„If you're leaving please still say goodbye” – énekli Damon Albarn a színpadon. Az világos, hogy szakításról van szó, ahogy az is, hogy nem a szerelmes férfi hangját halljuk. A kurzus arra vállalkozik, hogy értelmezze a Brexit komplex társadalmi problémakörét a brit popzene prizmáján keresztül.

 

 

 

2019 tavaszi szemeszter - karközi, campus kredites kurzusok

 

ZEN Session 

Időpontok: 
2019. március 13., április 10., május 8, naponta 16 órától, valamint május 10. záró session (külső helyszín) 
Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Pacsirta u. 2.

 A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos. A félév során megtartott zárt műhelymunkák eredményeit a kurzus lezárásaként egy nyilvános jam session kereteiben mutatjuk be. A kurzus vezetője: Baksa Péter nagybőgőművész, zenepedagógus.

 

Nagyító - Populáris zenei marketing

Időpont: 2019. február 21. 14.00-18.00 és február 22. 10.00-15.00 
Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Pacsirta u. 2.

 A tárgy megismerteti a hallgatókat a modern marketing alapvető fogalmaival, majd esettanulmányok és közös feladatmegoldások segítségével bevezeti a hallgatókat a populári zenei szcéna leggyakoribb marketing tevékenységeibe. A kurzus előadója Dr. Pavluska Valéria egyetemi docens.

 

Nagyító - Fesztiválmenedzsment - EFOTT / a felsőoktatás legnagyobb találkozója 

Időpont: 2019. február 28. 14.00-18.00 – március 1. 10.00-18.00 
Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Pacsirta u. 2.

 Azt szokták mondani, hogy Magyarország a fesztiválok országa. Van azonban egy olyan fesztivál, amely egyszerre ágyazódik be a könnyűzene és a felsőoktatás magyarországi történetébe: ez az EFOTT. Ennek a fesztiválnak sokféle kontextusát (történeti és jelenkori, menedzsmenti és koncepcionális, etc.) kísérli meg megközelíteni a kurzus. A kurzus vendégelőadója a fesztivál jelenlegi programigazgatója, Orbán Balázs.

 

Nagyító - Populáris zene és a kortárs amerikai irodalom 

Időpont: 2019. március 7. 11.00-17.00 és március 8. 08.00-10.00 és 12.00-15.00 
Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Pacsirta u. 2.

 Kevés olyan kortárs irodalmi közeg van, amely olyan intenzív kapcsolatot tart fönn populárius zenei kultúrával, mint éppen az amerikai. Az amerikai kortárs próza alkotói (tk. Palahniuk, Bret Easton Ellis, etc.) és alkotásai kerülnek elő a félév során. A kurzus előadója Dr. Sári B. László egyetemi docens.

 

Nagyító - A populáris zene társadalmi beágyazottsága 

Időpont: 2019. március 28. 14.00-18.00 és március 29. 10.00-18.00 
Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Pacsirta u. 2.

 A populáris zenére társadalmi fenoménként tekintünk. Olyan fenoménként, amely egyszerre tükrözi, értelmezi és indexálja a társadalmi változásokat.  A kurzus vendégelőadója Dr. Havasréti József, egyetemi docens.

 

Nagyító - Szerzői jog, médiajog

Időpont: 2019. április 4. 14.00-18.00 ás április 5. 10.00-18.00 
Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Pacsirta u. 2.

 A kurzus kísérletet tesz arra, hogy a populáris zene szerzőségét, nyilvánosságát a jogi szabályozás felől értelmezze. Ily módon a szerzői joggal, a jogkezeléssel és a jogsértéssel egyaránt foglalkozik. A kurzus vendégelőadója Dr. Polyák Gábor, egyetemi docens. 

 

Nagyító - Színpadi hang és fénytechnika kurzus 

Időpont: 2019. április 25-27. 
Helyszín: Pécsi Egyetemi Napok

 Magyarország egyik legnagyobb színpadtechnikai bázisa Pécs, ezt a potenciált az oktatásban is érdemes hasznosítani. A kurzust az egyetemünkön állandó vendégtanárként oktató Urbán Ernő vezeti, akinek hazai és nemzetközi tapasztalata, szakmai tudása garanciáját jelenti a magas színvonalú képzésnek. A kurzusban résztvevő hallgatók az elméleti tudásokon túl közvetlen szakmai-gyakorlati tapasztalatokra tehetnek szert a workshop-szerűen működő kurzuson.

 

 

 

2018 őszi szemeszter - karközi, campus kredites kurzusok

 

ZEN - SESSION SZÍNPADI GYAKORLAT

Időpont: 2018 szeptember 12., október 10., november 14., november 28. -  18 órától 22 óráig

Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

Kurzusvezető: Baksa Péter

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/243523739642152/

Rövid leírás: A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos. A félév során megtartott zárt műhelymunkák eredményeit a kurzus lezárásaként egy nyilvános jam session kereteiben mutatjuk be. A kurzus vezetője: Baksa Péter nagybőgőművész, zenepedagógus.

 

 

NAGYÍTÓ: A SZÍNPAD MÖGÖTT

Időpont: 2018. október 11-12.

Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

Meghívott előadók: Bokor Zoltán, Csurgai Zoltán, Darvasi Líviusz

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/318244838932648/

Rövid leírás: A színpad mögött: akik nélkül nincsen színpad, de ők maguk sosem állnak a rivaldafényben. A kurzus előadói saját tevékenységeiken keresztül színpadmesterként, rendezvényszervezőként, és hang és fénytechnikusként beszélnek arról, hogy mik azok a feltételek, amelyeknek együttesen teljesülniük kell ahhoz, hogy egy koncert létrejöhessen. 

 

 

NAGYÍTÓ: NÉPZENE, MINT MUSICA POPULARE 

Időpont: 2018. november 22-23.

Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

Kurzusvezető: Szabó Attila

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/320244318720775/

Rövid leírás: A kurzus arra vállalkozik, hogy a tegnap népzenéjét a ma populáris zenéjével egy értelmezési térbe hozza. A hallgatók számára mindezt az előadó számos zenei példával kísérli meg megmutatni.
Meghívott előadónk a Kossuth a CSÍK zenekar Kossuth díjas prímása, népzenegyűjtő, Szabó Attila

 

 

ÍGY HALLGATTOK TI: A MAGYARALTER ÉVTIZEDEI

Időpont: 2018. szeptember 20., október 18., november 29., december 13.

Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

Kurzusvezető: Tóth Barbara

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/748457115497840/

Rövid leírás: A kurzus közös zenehallgatás és értelmezés - a hallgatók a kurzusvezető és meghívott előadói segítségével hétről hétre feldolgoznak egy-egy a magyar alternatív zenei kultúrát meghatározó lemezt, és a korszak kontextusába helyezve együttesen elemzik azt. A kurzus formája és helyszíne is rendhagyó, a meghívott előadók között pedig zenészek, zeneipari szakemberek és a PTE oktatói is helyet kapnak. Meghívott előadók: Kólya Dániel, Pap Balázs, Vancsik Péter, magyar alter mémek

 

 

NAGYÍTÓ: VOLT EGYSZER EGY BEATKORSZAK

Időpont: 2018. november 8-9.

Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

Kurzusvezető: Rozsonits Tamás

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/314233695792926/

Rövid leírás: A hazai populáris zene történetével foglalkozó zenész, rádiós szerkesztő Rozsonits Tamás kurzusában arra vállalkozik, hogy áttekintse a magyarországi beat zene alakulástörténetét. Különösképpen a kezdeti időszakra koncentrál, arra, hogy miként alakult a popzene a vasfüggönyön innen. Olyan zenéket és zenekarokat mutat be, amelyek bár régiek, a mai egyetemisták számára valószínűleg egészen újak.

 

 

NAGYÍTÓ: HATÁRON INNEN ÉS TÚL

Időpont: 2018. november 29-30

Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

Kurzusvezető: Kólya Dániel, Bali Dávid

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/751688175175768/

Rövid leírás: A populáris zeneipar két olyan szereplőjét szólítjuk meg, akik közül az egyik a magyar könnyűzenei produkciók nemzetközi színtéren való érvényesülésével, míg másikuk a külföldi nagyprodukciók magyarországi bemutatásával foglalkozik. Így megismerhetjük a HOTS - Magyar Könnyűzene exportiroda működését és az egyik legnagyobb hazai koncerthelyszín, a Budapest Park koncertszervező stratégiáját. Vendégelőadóink: Bali Dávid (HOTS), Kólya Dániel (Budapest Park)

 

 

 

 

 

2017/2018 tavaszi szemeszter - karközi, campus kredites kurzusok

 

ZEN - SESSION SZÍNPADI GYAKORLAT

Időpont: 2018 február 28, március 21, április 18, május 9 -  18 órától 22 óráig

Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

Kurzusvezető: Baksa Péter

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/142701649732132/ 

Rövid leírás: A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos. Szándékaink szerint ettől a félévtől kezdve a hagyományos Zen Session-t próbatermi gyakorlattal bővítjük.

 

 

NAGYÍTÓ: A POPZENE INTÉZMÉNYRENDSZEREI: ARTISJUS, HANGFOGLALÓ PROGRAM

Időpont: 2018. március 8-9.

Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

Kurzusvezető: Bajnai Zsolt, az NKA Hangfoglaló Könnyűzenei Támogató Program megvalósításáért felelős kollégium vezetője

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/2043854629221545/

Rövid leírás: A kurzus arra vállalkozik, hogy a hallgatók számára megmutassa két komplex intézményi struktúra működését, azokét, amelyek erőteljes hatással vannak a magyarországi populáris zenei színtérre. Az Artisjus – amely a legnagyobb szerzői jogokat gondozó szervezet, és a Hangfoglaló Program – amely az állami pályázati-támogatási rendszerért felelős – munkatársai lesznek a kurzus vezetői. Különösen hasznos és praktikus kurzus ez zenészeknek, dalszerzőknek, leendő menedzsereknek és jogászoknak. 

 

 

NAGYÍTÓ: HAJÓ A DUNÁN - ROCK&ROLL A HAJÓN

Időpont: 2018. március 22-23.

Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

Kurzusvezető: Bende Zsuzsa és Bali Dávid

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/2043854629221545/

Rövid leírás: A kurzus az A38 munkatársainak vezetésével arra keresi a választ, hogyan válik egy koncerthelyszín kultikus klubbá, nem csupán itthon: volt év, hogy Európa legjobb klubjának választották. Hogyan működik tehát egy ilyen komplex kulturális tér – struktúra, stratégia, költségvetés, booking, kapcsolati háló, kommunikáció, arculat, technika – minden egyben.

 

 

NAGYÍTÓ: ÍGY HALLGATTOK TI!

Időpont: 2018. április 9-13.

Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

Kurzusvezető: Tóth Barbara

Rövid leírás: A kurzus zenetörténeti előadássorozat, a populáris zenei kultúra emblematikus lemezein keresztül a hallgató betekintést nyer a különböző korok kultúráját irányító zeneipari folyamatokba, műfaj- és stílus-alakító trendekbe, társadalmi változásokba. Az előadás négy tömbösített alkalomból áll, amelyek alkalmával a PTE felkért oktatóinak segítségével értelmeződnek zenei korszakok - majd a kapcsolódó hanglemezt a hallgatók profi stúdiókörülmények között közösen meghallgatják és feldolgozzák.

 

 

NAGYÍTÓ: ZENE ÉS TÁRSADALOM

Időpont: 2018. április 19-20.

Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

Kurzusvezető: Dr. Demeter Tamás

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/317204315469836/

Rövid leírás: A kurzus során áttekintjük a magyar zeneesztétika szociológiai inspirációjú hagyományát a 20. században. Azt a kérdéskört vizsgáljuk, hogy lehet-e -- s ha igen, miként -- számot adni a megnyilvánulásaitól független zenei szépségről úgy, hogy elfogadjuk: a zene saját korának terméke és ennyiben történeti és társadalmi képződmény. Miközben ezt vizsgáljuk, a zene tartalmának és jelentésének, a zenei formák történetének, a kompozíció és előadás társadalmi kontextusának kérdései körül forgunk majd.

 

 

NAGYÍTÓ: MI A JAZZ? MI A POP?

Időpont: 2018. április 25-26.

Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

Kurzusvezető: Rozs Tamás, a magyar populáris zenetörténet és színházi zene kultikus alakja, a színművészeti képzés zenekultúra tanára, zeneszerző-előadó.

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/1731340016904153/

Rövid leírás: A kurzus a jazz és pop időrendi alakulásával, alapvető jellemzőivel, stílusjegyeivel, történetének alapos bemutatásával foglalkozik elméleti módon, gyakorlati példákon keresztül. Hogy végül a mai popkultúra ún. fúziós zenéiig jussunk elsősorban a magyar pop-folk-jazz műfajainak egymásra hatásain keresztül.

 

 

HANG-, FÉNY- ÉS VIZUÁLTECHNIKAI GYAKORLAT

Időpont: 2018. április 26-29, 10-16 óráig

Helyszín: Pécs, Zsolnay Negyed

Kurzusvezető: Urbán Ernő

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/213017519255011/

Rövid leírás: Magyarország egyik legnagyobb színpadtechnikai bázisa Pécs, ezt a potenciált az oktatásban is érdemes hasznosítani. A kurzust az egyetemünkön állandó vendégtanárként oktató Urbán Ernő vezeti, akinek hazai és nemzetközi tapasztalata, szakmai tudása garanciáját jelenti a magas színvonalú képzésnek. A kurzusban résztvevő hallgatók az elméleti tudásokon túl közvetlen szakmai-gyakorlati tapasztalatokra tehetnek szert a workshop-szerűen működő kurzuson.
A kurzus betekintést nyújt a hang-, fény és vizuáltechnika világába. Praxis -és tevékenységközpontú, amelyen keresztül a hallgatók nem csupán megismerik a tevékenységek legfontosabb eszközeit, szempontjait és feltételrendszerét, hanem mindezt ki is próbálják közös projektmunka keretében

 

 

NAGYÍTÓ: MAJDNEM 30 ÉV - A MAGYAR ZENEI SZAKÚJSÁGÍRÁS BELÜLNÉZETE

Időpont: 2018. május 3-4.

Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

Kurzusvezető: Déri Zsolt

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/241348366407754/

Rövid leírás: A kurzus vezetője, Déri Zsolt a magyar zenei újságírás rendszerváltást követő korszakának egyik, ha nem a legfontosabb, ízlés –és véleményformáló alakja. Alaposság és aprólékosság jellemzi munkásságát, legendás interjúk kötődnek hozzá, amelyek közül talán az Iggy Pop-pal készítettek a legismertebbek. A kurzus során ezen az újságírói szemüvegen keresztül tekinti át az elmúlt évtizedek popzene-történetének alakulását a magyarországi és a nemzetközi színtéren. 

 

 

 

2017-2018-as tanév őszi szemeszterének ZEN kurzusai

 

 ZEN - Session színpadi gyakorlat

Időpont: 2017: október 4.; november 8.; november 29., naponta 18 órától 22 óráig

Helyszín: Szabadkikötő, Pécs, Király utca

Kurzusvezető: Baksa Péter

Rövid leírás: A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos. A workshopok és zenei estek vendégei: Dés Andris, Kézdy Luca, 30Y

 

Backstage Akadémia – zenei jog (Cseh Tamás Program)

Időpont: 2017. október 14-15, naponta 10 órától 16 óráig

Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Pacsirta u.

Kurzusvezető: Lehóczki Zsófia a CSTP jogdíjas alprogram vezetője, Rétalji Dorottya jogász Kecsmárik Viktor jogász

Rövid leírás: A Pécsi Tudományegyetem Zenélő Egyetem vendégkurzusa: a Cseh Tamás Programiroda a Backstage Akadémia sorozatának egyik programját hozza el Pécsre. A kurzus két részből áll: az első napon zenei szerzői jogi gyorstalpaló workshop, a második napon néhány tipikus zenei karrier forgatókönyv elemzése kerül fókuszba.

 

A könnyűzenei iparág – a zenekar és ami mögötte van

Időpont: 2017. október 19 14.00-18.00 és 2017. október 20. 10.00-18.00

Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Pacsirta u.

Kurzusvezető: Nagy Adrienn (manager, Quimby)

Rövid leírás: A kurzus arra vállalkozik, hogy tapasztalaton és gyakorlatokon keresztül feltárja az iparág sajátosságait: a management struktúráját és működését, a kommunikáció, a brandépítés sokféle útját és lehetőségeit. Azt a sokrétű kapcsolati és szervezeti hálót, amely a magyarországi könnyűzenei teret jellemzi. Mindezt olyan előadó teszi, aki a PTE hallgatójaként végzett, a VOLT, az A38 vagy éppen az Akvárium szervezői csapatában dolgozott, ma pedig a Quimby zenekar managere.

 

„Nekem minden egyformán popzene” – a magyarországi és kelet-közép-európai underground alakulástörténetének három évtizede

Időpont: 2017. november 9. 14.00-18.00 és 2017. november 10. 10.00-18.00

Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Pacsirta u.

Kurzusvezető: Koszits Attila

Rövid leírás: A kurzus megkísérli bemutatni az 1970-es évektől napjainkig a keleti blokk alternatív zenei kísérleteit: zenekarokat, zenei performanszokat, politikai aktivitásokat, az underground színtér képnyelvi megformálásait. Ily módon azt a konfrontatív teret is, amelyben a mainstream és underground, látható és nem-látható, a három T (támogatott-tűrt-tiltott) zenekarai és előadói regnáltak a rendszerváltás előtt. Ugyanígy keres a kurzus értelmezési lehetőségeket a napjainkig formálódó és újrarendeződő populáris zenei színtér undergroundjára.

 

Mindörökké Seattle

Időpont: 2017. november 30. 14.00-18.00 és 2017. december 1. 10.00-18.00

Helyszín: Szenes Klub, Pécs, Pacsirta u.

Kurzusvezető: Németh Róbert

Rövid leírás: 1991-ben valami olyan történt, amely alapjaiban változtatta a könnyűzenét. A „Nirvana eltörölte a határt mainstream és underground között.” Seattle ill. a grunge ikonjai örökké élnek, zenéik ott visszhangoznak minden újabb generáció zenei világában – legyen az kőkemény gitárzene, vagy éppen elektronika.

 

 

Vendégkurzus:

Zenei szerzői jog

Időpont: 2017.09.14. (csütörtök); 2017.09.21. (csütörtök); 202017.09.28. (csütörtök), naponta 9.30 – 17.

Helyszín: PTE ÁJK, 104-es terem

Kurzusvezető: Dr. Szőke Gergely László adjunktus, Dr. Zámbó Alexandra Erzsébet tanársegéd, Dr. Polyák Gábor egyetemi docens (óraadó)

Részletekhttp://tr.ajk.pte.hu/tt_1718_1/menu/74/nap_infokomm_szab_val.html

 

 

2016-2017-es tanév tavaszi szemeszterének ZEN kurzusai

 

 

Nagyító - Zenei közösségek és új médiatechnológiák

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Vendégelőadó: Dr. Tófalvy Tamás

2017. február 23. és 24., tömbösítve

Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

A kurzus során azt vizsgáljuk meg, hogy egyes populáris zenei közösségek, színterek élete hogyan függ össze a médiatechnológiák használatával, hogyan alakítja egymást a kulturális és a technológiai közeg. A válaszokhoz két út összekapcsolásával jutunk el: meghatározzuk, mik is azok a zenei közösségek és az új média- és kommunikációs technológiák, majd a kidolgozott sémák alapján megkíséreljük a zenei közösségek technológiai behálózottságának lehető legjobb megértését.

https://www.facebook.com/events/377806025906375/ 

 

Nagyító - Popzene és feminizmus – nők a popzenében

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Vendégelőadó: Dr. Barna Emília

2017. március 16. és 17., tömbösítve

Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

A kurzus a hatvanas évektől napjainkig tekinti át a nők szerepét a popzenében, a poptörténeti áttekintést tágabb zeneipari és társadalmi környezetbe helyezve. Foglalkozunk a női popzenészek és a feminizmus(ok) kapcsolatával, a női zenészek/sztárok reprezentációjával és szerepvállalásával, és mindezen keresztül a popzenével, mint társadalomformáló erővel.

https://www.facebook.com/events/1177079322411404/

 

Nagyító - Térfoglalók: a popzene és az urbánus terek

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Vendégelőadó: Dr. Havasréti József

2017. március 9. és 10., tömbösítve

Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

https://www.facebook.com/events/399470920387348/

 

Nagyító - Populáris zene és marketing

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Vendégelőadó: Dr. Pavluska Valéria

2017. március 30. és 31., tömbösítve

Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

A tárgy megismerteti a hallgatókat a modern marketing alapvető fogalmaival, majd esettanulmányok és közös feladatmegoldások segítségével bevezeti a hallgatókat a populári zenei szcéna leggyakoribb marketing tevékenységeibe.

https://www.facebook.com/events/1219736014775814/

 

Nagyító - „Tisztára csak a lélek számít” – a pop pszichológiája

Tantárgyfelelős: Dr. Beck  Zoltán

Vendégelőadó: Dr. Kőváry Zoltán

2017. április 13. és 14., tömbösítve

Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

A pop-korszak az 1950-es, 60-asévektől kezdett kibontakozni, amikor az "fiatalság" önálló szociológiai tényezővé kezdett válni a nyugati kultúrában. Új kifejezésformák, identitás-projektek jelentek meg, amelyek átformálták a nyugati ember tudatát, szubjektumát. Ez a változás, amelyet a 90-es évek végén az internet-forradalom katalizált, a mai napig nyomon követhető. Ezt igyekszünk történeti-pszichológiai-kritikai szempontból áttekinteni az órákon olyan csomópontok mentén,mint az én,az identitás és a nárcizmus, az egzisztencia és a szabadság vagy az esztétikum és a kreativitás.

https://www.facebook.com/events/148398032319586/

 

Nagyító - Popzene a „jognak asztalánál

Tantárgyfelelős: Dr. Beck  Zoltán

Vendégelőadó: Dr. Polyák Gábor

2017. május 4. és 5., tömbösítve

Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

A kurzus kísérletet tesz arra, hogy a populáris zene szerzőségét, nyilvánosságát a jogi szabályozás felől értelmezze. Ily módon a szerzői joggal, a jogkezeléssel és a jogsértéssel egyaránt foglalkozik.

https://www.facebook.com/events/230276530762390/

 

ZEN - Session színpadi gyakorlat

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Vendégelőadó: Baksa Péter

csütörtökönként

Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos.

 

ZEN - Hangstúdió gyakorlat

Tantárgyfelelős: Dr. Beck  Zoltán

Vendégelőadó: Maczkó Róbert

A kurzus betekintést nyújt a stúdiótechnika világába. Praxis -és tevékenységközpontú, amelyen keresztül a hallgatók nem csupán megismerik a hangrögzítés legfontosabb eszközeit, szempontjait és feltételrendszerét, hanem mindezt ki is próbálják közös projektmunka keretében.

 

 

ZEN - Színpadtechnikai gyakorlat

Tantárgyfelelős: Dr. Beck  Zoltán

Vendégelőadó: Urbán Ernő

Magyarország egyik legnagyobb színpadtechnikai bázisa Pécs, ezt a potenciált az oktatásban is érdemes hasznosítani. A kurzust az egyetemünkön állandó vendégtanárként oktató Urbán Ernő vezeti, akinek hazai és nemzetközi tapasztalata, szakmai tudása garanciáját jelenti a magas színvonalú képzésnek. A kurzusban résztvevő hallgatók az elméleti tudásokon túl közvetlen szakmai-gyakorlati tapasztalatokra tehetnek szert a workshop-szerűen működő kurzuson.

 

 

 

A ZENÉLŐ EGYETEM karközi kurzusai 2016/2017 ősz

 

Nagyító - Zen Session

Vendégelőadó: Baksa Péter gordonművész,  zenész, zenepedagógus

Időpont: 2016. október 13. 18.00-22.00 és 2016. november 10. 18.00-22.00 és 2016. december 1. 18.00-22.00

Helyszín: SZABADKIKÖTŐ, Pécs, Király u.

Rövid leírás:

A kurzus vezetője Baksa Péter zenész, zenepedagógus, jelenleg több zenei produkcióban dolgozik.
A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos.

 

Nagyító - A Rock and Roll Bill Haley előtt és a városi énekmondók története

Vendégelőadó: Lenthár Balázs zenész, városi énekmondó

Időpont: 2016. október 20. 14.00-19.00 és 2016. október 21.10.00-19.00

Helyszín: SZENES Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

Rövid leírás:

A kurzus, az első tematikus részben a rock and roll, mint zenei műfaj kialakulásával foglalkozik az 1950-es éveket megelőző évtizedektől, és vizsgálja, hogy milyen kulturális, spirituális és történeti behatások formálták és tették végül az amerikai és európai popkulturális forradalom origójává. 
A kurzus, a második tematikus részben az előbbiekhez lazán köthető, a 40-es, 50-es években elinduló, majd a 60-as, 70-es évekre kiteljesedő városi énekmondó folklór feltérképezésére tesz kísérletet, sorra veszi annak jelesebb képviselőit Pete Seeger-től Dylanen és Cohen-en át a fontosabb nem angolszász előadókig (Jacques Brel, Cseh Tamás, Viszockij, etc) bezárólag.

 

Nagyító - Poptörténet: 70-es évek, Magyarország

Vendégelőadó: Koszits Attila zenei szerkesztő

Időpont: 2016. november 10. 14.00-19.00 és 2016. november 11. 10.00-19.00

Helyszín: SZENES Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

Rövid leírás:

A kurzus némiképp a Ludwig Múzeum kiállításának tematikájához kapcsolódik - "Rock-Tér-Idő -, és azt kísérli meg feltárni, miként működött a hivatalos, mainstream könnyűzene és a nem-hivatalos magyar underground a '70-es évek szocializmusában, Magyarországon

 

Nagyító - Brand, arculat, design, fotó

Vendégelőadó: Szénássy Alex képzőművész, designer, oktató (MOME, Laboratory Group)

Időpont: 2016. november 17.. 14.00-19.00 és 2016. november 18. 10.00-19.00

Helyszín: SZENES Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

Rövid leírás:

A kurzust Szénássy Alex, képzőművész, a MOME vendégtanára, a Laboratory Group vezetője tartja. A kurzus során a hallgatók gyakorlati példákon keresztül találkozhatnak a brandépítés vizuális nyelvével, aktuális trendjeivel, voltaképp azzal, hogy a populáris zene hogyan válik láthatóvá.

 

Nagyító - Zenei újságírás, zenei sajtó

Vendégelőadó: Dömötör Endre zenei újságíró (recorder.blog)

Időpont: 2016. november 24. 14.00-19.00 és 2016. november 25. 10.00-19.00

Helyszín: SZENES Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

Rövid leírás:

A kurzus célja, hogy betekintést nyújtson a magyarországi online könnyűzenei újságírás tereibe. Vizsgálja azokat a független projekteket, amelyek blog-szerűen reflektálnak a populáris zenei történésekre. Mindezt gyakorlat-orientáltan teszi, ahol a hallgatóknak lehetőségük kínálkozik arra is, hogy gyakornokként is részt vegyenek a különböző projektekben a továbbiakban. 

 

Nagyító - Mester és hangszer - a lemezjátszó. Műhelygyakorlat

Vendégelőadó: Boros Gáborzenész, zeneszerző, dj (DJ Venom; Halott Pénz)

Időpont: 2016. december 1. 14.00-19.00 és 2016.december 2. 10.00-19.00

Helyszín: SZENES Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

Rövid leírás:

“Looking for the Perfect Beat” – A dj kultúra története a jamaikai soundsystemektől a hip-hop világán át az EDM-ig.
A kurzus célja, hogy bemutassa hogyan fejlődött a modern könnyűzene története során a dj-k szerepe és megítélése. Feltárja, hogyan járultak hozzá az egyesült államokbeli és brit dj-k új zenei műfajok, stílusirányzatok megszületéséhez. Tisztázza a dj-kultúra, olyan alapfogalmainak jelentését, mint: “scratch”, “turntablism”, vagy “mixtape”, valamint ismerteti a szcéna legfontosabb szereplőinek életútjait. A kurzus második felében workshop formájában bemutassa a dj tecjnika fejlődését, a dj eszközök régi és új generációját, amivel testközelből ismerkedhetnek meg a hallgatók.

 

Nagyító – Hangstúdió gyakorlat - nyitott stúdió program

Vendégelőadó: Friskó Péter Fidó zenei producer, hangstúdió-vezető (FHT Pécs)

Időpont: 2016. december 8. és 9. naponta 14.00-18.00 óráig.

Helyszín: ZEN STÚDIÓ, Pécs, Zsolnay negyed.

Rövid leírás:

A kurzus betekintést nyújt a stúdiótechnika világába. Praxis -és tevékenységközpontú, amelyen keresztül a hallgatók nem csupán megismerik a hangrögzítés legfontosabb eszközeit, szempontjait és feltételrendszerét, hanem mindezt ki is próbálják közös projektmunka keretében.

 

Valamint az ÁJK jóvoltából: Zenei szerzői jogi kurzus

 


 

Campus-kredites kurzusok 2015/2016. TAVASZI félév

 

Nagyító – ZEN Session– hangszeres játék, gyakorlat

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Javasolt kredit: 2

Maximális hallgatói létszám: 25 fő

Vendégelőadó: Baksa Péter (zenész, oktató-előadó)

Időpont: 2016. február. 25.; március. 17.; április. 14.; május. 5.; naponta 18.00-tól 22.00-ig

Helyszín: Szabad Kikötő, Pécs, Király u.

 

Rövid kurzusleírás:

A kurzus vezetője Baksa Péter zenész, zenepedagógus, jelenleg több zenei produkcióban, köztük színházi muzsikusként a kaposvári Csiky Gergely Színházban dolgozik.

A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos.

 

 

 

Nagyító – Popzene a digitális térben

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Javasolt kredit: 2

Maximális hallgatói létszám: 25 fő

Vendégelőadók: Gallasz Enikő (ügyvezető manager - WMMusic Distribution), Jehan Paumero (label manager - Believe Digital)

Időpont: 2016. március 3. 14.00-18.00  és március 4. 10.00-16.00

Helyszín: SZENES Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

 

Rövid kurzusleírás:

A popzene hangsúlyosan van jelen a virtuális tereinkben: az interneten jelenik meg áruként, és azon keresztül éri el fogyasztóit. A kurzus előadói ennek a terjesztésnek jó ismerői, olyan világméretű hálózatok vezető képviselői, akiknek mindennapi munkája az a komplex műveletegyüttes, amelyben a zenésztől vagy kiadótól a hangfelvétel a közönséghez jut. Bemutatják azt a hálózatot, amelynek tagjai között a YouTube, a Google, az iTunes, a Spotify,a Deezer, Vimeo, etc. találhatók, és amelyekkel napi és intenzív kapcsolatot tartva helyzetbe hozhatók a zenei produktumok.

 

 

 

Nagyító – "It's me, Gypsy!" Cigány zene vs. cigányzene

Tantárgyfelelős, előadó: Dr. Beck Zoltán (zenész, zeneszerző- 30Y; egyetemi adjunktus, ZEN szakmai igazgató – PTE)

Javasolt kredit: 2

Maximális hallgatói létszám: 25 fő

Időpont: 2016. március 10. 14.00-18.00 és március 11. 10.00-16.00

Helyszín: SZENES Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

 

Rövid kurzusleírás:

Érvényes-e az etnicizáló akarat vagy nézőpont, ha zeneművekre tekintünk? Létezik-e a cigány, roma zene korpusza? Milyen módokon íródik ez bele a zenetörténeti-zenetudományi narratívába? Mit gondolt erről Liszt, Kovalcsik, Kertész Wilkinson, Svanibor vagy Jimi Hendrix? Hogy kerül a Gypsy a popzenébe? Mi köze a hardcore-nak a romákhoz? Hogyan kerül a népzene a színpadra? Létezik-e roma jazz vagy roma hip-hop? Hogyan válik a zene az etnikus önazonosság kifejezőjévé? Minimálisan ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a kurzuson, beszélgetünk és zenélünk meghívott zenész-előadóval, és megismerkedünk számos zenei produkcióval a Balkántól az Egyesült Államokig.

 

 

 

Nagyító – Populáris zene és marketing

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Javasolt kredit: 2

Maximális hallgatói létszám: 25 fő

Vendégelőadó: Dr. Pavluska Valéria (egyetemi docens, PTE-KTK-Marketing és Turizmus Intézet)

Időpont: 2016. március 17. 14.00-18.00 és március 18. 10.00-16.00

Helyszín: SZENES Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

 

Rövid kurzusleírás:

A Pécsi Tudományegyetem több karán is megjelenik központi vagy perifériális területként a marketing egy-egy részterülettel. A PTE oktatói-szakmai potenciáljára építő kurzus arra vállalkozik, hogy workshop-szerűen, tevékenység és élményközpontú metodológiákkal hozza közelebb a hallgatók számára a popzene és marketing világát: annak tudományos és praktikus elemeit.

 

 

 

Nagyító – Zenekari menedzsment

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Javasolt kredit: 2

Maximális hallgatói létszám: 25 fő

Vendégelőadó: Sasváry Zoltán Sasa (manager - Vad Fruttik)

Időpont: 2016. április 7. 14.00-18.00 és április 8. 10.00-16.00

Helyszín: SZENES Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

 

Rövid kurzusleírás:

A kurzus arra tesz kísérletet, hogy a gyakorlat felől közelítse meg a zenei menedzsment tevékenységét: azokat a mindennapi tevékenységeket mutatja be, és elemzi, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy zenekar működjön. Azaz, legyen a produkciónak nyilvánossága, folytonossága, bevétele, idő-és tevékenységterve, etc.

 

 

 

Nagyító – Mester és hangszer: az elektromos gitár - műhelygyakorlat

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Javasolt kredit: 2

Maximális hallgatói létszám: 25 fő

Vendégelőadó: Sasvári Géza (zenész: Harmada; hangszerkészítő: SGA Guitars)

Időpont: 2016. április 14. 14.00-18.00 és április 15. 10.00-16.00

Helyszín: Szenes Klub, SGA Guitars, Pécs

 

Rövid kurzusleírás:

A kurzus gyakorlatorientált, a műhelygyakorlat itt szó szerint (is) értendő: a hangszerkészítő műhelyében a hallgatók megismerkednek az elektromos gitár történetével, a hangszer részeivel és azok funkciójával, a legnagyobb gyártókkal és márkákkal, valamint a hangszerkészítés fázisaival és a gyártás műhelytitkaival – a fától az elektronikáig.

 

 

 

Nagyító – Hangstúdió gyakorlat - nyitott stúdió program

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Javasolt kredit: 2

Maximális hallgatói létszám: 25 fő

Vendégelőadó: Friskó Péter (zenész, producer, hangmérnök - Fidó Hangstúdió)

Időpont: tömbösített, jelentkező zenekarokhoz igazított időpontokban

Helyszín: ZEN Hangstúdió, Zsolnay Negyed

 

Rövid kurzusleírás:

A kurzus betekintést nyújt a stúdiótechnika világába. Praxis -és tevékenységközpontú, amelyen keresztül a hallgatók nem csupán megismerik a hangrögzítés legfontosabb eszközeit, szempontjait és feltételrendszerét, hanem mindezt ki is próbálják közös projektmunka keretében. A részben vagy egészben egyetemi hallgatókból álló könnyűzenei zenekarok számára egy saját szerzemény rögzítésére, keverésére és utómunkájára kerül sor - térítésmentesen.

 

 

 

 

 

Campus-kredites kurzusok 2015/2016. ŐSZI félév

 

 

Nagyító – Zenei producering

Vendégelőadó: Takács Zoltán Jappán (zenész - Soerii &Poolek, producer - Heaven Street Seven, a Soerii és Poolek, Supernem, Odett, etc.)

Időpont: 2015. október 8. 14.00-18.00 és 2015.október 9. 10.00-16.00

Helyszín: ZEN Hangstúdió, Zsolnay Negyed

 

Nagyító – ZEN Session– hangszeres játék, gyakorlat

Vendégelőadó: Baksa Péter (zenész, oktató-előadó)

Időpont: 2015. október 15.; 2015 november 26.; 2015. december 3.; naponta 18.00 órától

Helyszín: Szabad Kikötő, Pécs, Király u.

 

Nagyító – „Two Turntables & A Mic" – a hip-hop kultúra a kezdetektől napjainkig

Vendégelőadó: Boros Gábor – DJ Venom (zenész - DJ, Halott Pénz, Dj Venom)

Időpont: 2015. november 5. 14.00-18.00 és 2015.november 6. 10.00-16.00

Helyszín: SZENES Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

 

Nagyító – Hangstúdió gyakorlat - nyitott stúdió program / Studio Practice – Open Studio

Vendégelőadó: Friskó Péter (zenész, producer, hangmérnök - Fidó Hangstúdió)

Időpont: elmélet és gyakorlat: 2015. november 10 és 11, naponta 14.00 és 18.00 között. Ekkor lesz a hangfelvétel időpontjainak, technikai paramétereinek egyeztetése is.

Helyszín: ZEN Hangstúdió, Zsolnay Negyed

 

Nagyító – So 90’s – a grunge az USA-ban és a britpop Nagy-Britanniában

Vendégelőadó: Barna Emília (egyetemi adjunktus – BME)

Időpont: 2015. november 12. 18.00-20.00 és 2015. november 13. 10.00-16.00

Helyszín: SZENES Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

 

Nagyító – Színpadon és a színfalak mögött: a könnyűzenei management-ről másként

Vendégelőadó: Szepesi Mátyás (zenész, zeneszerző – Magashegyi Underground, Konyha; manager – MMM Booking)

Időpont: 2015. november 19. 14.00-18.00 és 2015.november 20. 10.00-16.00

Helyszín: SZENES Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

 

Nagyító – Könnyűzenei rádió vs könnyűzenei televízió

Vendégelőadó: Horváth Gergely (rádiós és televíziós műsorszerkesztő -Petőfi Rádió, Petőfi TV)

Időpont: 2015. november 26. 14.00-18.00 és 2015.november 27. 10.00-16.00

Helyszín: SZENES Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

 

Nagyító – Hangstúdió gyakorlat - nyitott stúdió program / Studio Practice – Open Studio

Vendégelőadó: Friskó Péter (zenész, producer, hangmérnök - Fidó Hangstúdió)

Időpont: tömbösített, jelentkező zenekarokhoz igazított időpontokban

Helyszín: ZEN Hangstúdió, Zsolnay Negyed

 

 

 

 

 

Campus-kredites kurzusok 2014/2015. TAVASZI félév

 

 

Nagyító – Színpadi hang és fénytechnika

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Vendégelőadó: Urbán Ernő cégvezető (Erla Sound & Light Kft)

Tervezett időpont: 2015. április 30. – május 2.

Tervezett helyszín: Pécsi Egyetemi Napok és Zen stúdió (Pécs, Zsolnay Negyed, E78)

 

Rövid kurzusleírás:

A Nagyító kurzusok arra vállalkoznak, hogy egy-egy szűkebb szakmai vagy kutatási területét mutassák be komplex módon a populáris zenei kultúrának. Mivel Magyarország egyik legnagyobb színpadtechnikai bázisa Pécs, ezt a potenciált az oktatásban is érdemes hasznosítani. A kurzust az egyetemünkön állandó vendégtanárként oktató Urbán Ernő vezeti, akinek hazai és nemzetközi tapasztalata, szakmai tudása garanciáját jelenti a magas színvonalú képzésnek. A kurzusban résztvevő hallgatók az elméleti tudásokon túl közvetlen szakmai-gyakorlati tapasztalatokra tehetnek szert a workshop-szerűen működő kurzuson

 

 

Nagyító – Könnyűzenei pályázatok – Cseh Tamás program

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Vendégelőadó: Sápi Zsófia irodavezető (Cseh Tamás Programiroda)

Tervezett időpont: 2015. március 5. 14.00-18.00 és 2015. március 6. 10.00-18.00

Tervezett helyszín: PTE BTK, SZENES KLUB (Pécs, Ifjúság útja 6.)

 

Rövid kurzusleírás:

A kurzus célja, hogy az egyetemi hallgatókból álló zenekarok, zenei formációk megismerjék azokat a pályázati lehetőségeket, amelyekkel segíteni tudják a művészeti-zenei tevékenységeik megvalósítását.

A kurzus kiemelt témája a Cseh Tamás Program, melynek célja, hogy támogassa a könnyűzenei utánpótlást, és elősegítse a színvonalas produkciók fellépési lehetőségeit, külföldi népszerűsítését. A Cseh Tamás Program több alprogramból áll, amelyek lehetőséget teremtenek a könnyűzene egyes részterületeinek támogatására.

A kurzus nem csak a pályázati kiírások megismertetésére, hanem az egyes alprogramokban rejlő lehetőségekre, a pályázás konkrét gyakorlatára is kiemelt hangsúlyt fektet.

 

 

Nagyító – Management és marketing a könnyűzenében

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Vendégelőadó: Morcz Fruzsina (BCE kurzusvezető, Zeneipari Hivatal alapító)

Tervezett időpont: 2015. április 23. 14.00-18.00 és 2015. április 24. 10.00-18.00

Tervezett helyszín: PTE BTK, E541-es terem (Pécs, Ifjúság útja 6.

 

Rövid kurzusleírás:

A kurzus célja, hogy a hallgatók számára gyakorlati ismereteket nyújtson a popzene egy, a nyilvánosság előtt kevéssé megmutatkozó területéről. Mára a menedzsmentek szerepe a populáris zenei iparágban jelentősen megnövekedett. Átalakultak a nyilvánosság-terek, a lemezkiadók hagyományos rendszere megrendült és ebben a megváltozott társadalmi erőtérben a zenei produkciók is újraértelmezésre kényszerülnek. A kurzus praxisorientált. Arra tesz kísérletet, hogy bemutassa a hazai és nemzetközi produkciók komplex managementi és marketing hátterét – ismert példákon keresztül.

 

 

Nagyító – Popzene történet: ha torzít a gitár

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Vendégelőadó: Koszits Attila zenei újságíró

Tervezett időpont: 2015. március 26. 14.00-17.00 és március 27. 10.00-17.00

Tervezett helyszín: PTE BTK, SZENES KLUB (Pécs, Ifjúság útja 6.)

 

Rövid kurzusleírás:

A popzene manapság leggyakrabban használt összefoglaló kifejezése a könnyű zene, illetve a szórakoztató zene modern stílus irányzataira.

A kurzus célja a popzene kialakulásának vizsgálata, történetiségének, főbb irányzatainak elemzése, hangsúlyos fordulópontjainak ismertetése - mindezt interaktív módon, ismert előadókon keresztül.

 

 

Nagyító – Fesztiválvilág Magyarországon

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Javasolt kredit: 2

Maximális hallgatói létszám: 25 fő

Vendégelőadó: Lobenwein Norbert, tulajdonos, projektvezető (Volt, Sound, Sziget, B.my.lake, Strand…

Tervezett időpont: egyeztetés alatt

Tervezett helyszín: PTE BTK, SZENES KLUB (Pécs, Ifjúság útja 6.)

 

Rövid kurzusleírás:

A kurzus a hazai könnyűzenei fesztiválok vizsgálatával foglalkozik, kiemelten azokkal ahol nemzetközi sztárok és hazai előadók képezik a zenei kínálatot.

A kurzus főbb témakörei:

-zenei programok összeállításának szempontjai

-technikai infrastruktúra megtervezésére, kialakítása

-kapcsolódó szolgáltatások

-gazdasági, pénzügyi tervezés

-kommunikáció, marketing

-a fesztiválszervezéssel kapcsolatos jogszabályok.

 

 

Nagyító – Hangstúdió gyakorlat - nyitott stúdió program

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Tervezett vendégelőadó: Friskó Péter Fidó producer, hangmérnök (Fidó Hangstúdió)

Tervezett időpont: 2015 február 15 és 2015 május 15 között, előadónként/zenekaronként egyedileg egyeztetett időpontokban.

Tervezett helyszín: Zen Stúdió (Pécs, Zsolnay Negyed E78)

 

Rövid kurzusleírás:

A kurzus betekintést nyújt a stúdiótechnika világába. Praxis -és tevékenységközpontú, amelyen keresztül a hallgatók nem csupán megismerik a hangrögzítés legfontosabb eszközeit, szempontjait és feltételrendszerét, hanem mindezt ki is próbálják közös projektmunka keretében. A részben vagy egészben egyetemi hallgatókból álló könnyűzenei zenekarok számára egy saját szerzemény rögzítésére, keverésére és utómunkájára kerül sor - térítésmentesen.

 

 

Nagyító – ZEN Session– hangszeres játék, gyakorlat

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Vendégelőadó: Baksa Péter zenész (Pécsi Harmadik Színház)

Tervezett időpont: február 19.; március 5.; április 9.; április 16.; május 13. - naponta 17 órától

Tervezett helyszín: Zsolnay Negyed

 

Rövid kurzusleírás:

A ZEN-session az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos. A ZEN-session az É78 Metronóm Jazz Klub koncert sorozatának szerves része. (Jazz klub előadások: In Line - In Memoriam Csepregi Gyula // Csak el ne Dzsesszük (Sárik Péter-Falusi Mariann) // Pianissimo! Duó// Syrius Legacy // Magyar Jazz Ünnepe - Lantos Zoltán Open Source) Az itt fellépő profik rendszeresen beszállnak, hogy az együtt zenélésen keresztül adhassák át tudásukat.

A ZEN-session alkalmait egy kupaktanács előzi meg, melyen a résztvevők választ kaphatnak felmerült kérdéseikre, vagy levonhatják az előző jam tanulságait. Ez után a Metronóm Jazz Klub koncertjét tekinthetik meg; a koncert után pedig kezdődik a jam!

Az alkalmak koordinátora, vezetője Baksa Péter nagybőgős, basszusgitáros, zenetanár, aki az elmúlt 15 évben számos, különböző stílusú és felállású zenekarban fordult meg a szimfonikus zenekartól a rock együttesen keresztül a jazz-kombókig, Dubajtól Berlinen át Budapestig. Növendékei közül többen is már profi zenészek.

 

 

Campus-kredites kurzusok 2014/2015. őszi félév

 

 

Bevezetés a populáris zenei kultúrába V.

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Maximális hallgatói létszám: 60 fő

Vendégelőadók/időpontok:

2014. szeptember 25. - Koszits Attila - Populáris zene és lokalitás: Pécs - Liverpool - Los Angeles

2014. október 9. - Szendrő Szabolcs - Kocsmától a lagziig: a szórakoztató zene napjainkban

2014. október 9. - Urbán Ernő - Banándugó nélkül: a populáris zene és a technika alakulástörténete a színpadi előadásban

2014. november 6. - Havasréti József - "Magyar nemzeti hip-hop-ot": a hip-hop magyarországon

2014. november 27. - Sári B. László - "Üdvözlöm a Pokolban": kortárs amerikai irodalom és populáris zene

Helyszín: PTE BTK

 

 

Nagyító - Hangstúdió gyakorlat

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Maximális hallgatói létszám: 25 fő

Meghívott kurzusvezető: Friskó Péter (hangmérnök, producer, Fido Hangstúdió)

Időpont: későbbiekben egyeztetett időpontokban, a hallgatók igényeihez igazodva

Helyszín: ZEN stúdió

 

Rövid kurzusleírás:

A kurzus betekintést nyújt a stúdiótechnika világába. Praxis -és tevékenységközpontú, amelyen keresztül a hallgatók nem csupán megismerik a legfontosabb eszközeit, szempontjait és feltételrendszerét a hangrögzítésnek, hanem mindezt ki is próbálják közös projektmunka keretében.

 

 

 

Nagyító - Zenei producering

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Maximális hallgatói létszám: 25 fő

Meghívott kurzusvezető: Ligeti György (zenész, producer, We Are Rockstars, Zagar)

Időpont: 2014. október 16. 14.00-18.00 és október 17. 10.00-18.00

Helyszín: ZEN stúdió

 

Rövid kurzusleírás:

A kurzus praxisorientált. A populáris zene történetének néhány hangsúlyos hangképi fordulópontját mutatja be, és az ehhez kötődő kreatív produceri munkát elemzi. A hallgatók a kurzus során maguk is producerré válnak - többek között az Abbey Road különleges zenei sávjaival dolgozhatnak a kurzus során.

 

 

 

Nagyító -A populáris zene és a vizualitás a színpadi előadásban

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Maximális hallgatói létszám: 25 fő

Meghívott kurzusvezető: Doboviczki Attila (kommunikációs szakember, egyetemi oktató; PTE)

Időpont: 2014. november 13. 14.00-18.00 és november 14. 10.00-18.00

Helyszín: PTE BTK Kommunikációs és Médiatudomány Tanszék és ZEN stúdió

 

Rövid kurzusleírás:

 

A kurzus teoretikus, történeti és művészeti-esztétikai szempontokat is érvényesítve megkísérli bemutatni és megismertetni a VJ-kultúra alakulástörténetét, fordulópontjait és technikáit. Ugyanakkor arra törekszik, hogy a hallgatók saját projektet valósítsanak meg a kurzus során projektmunka keretében.

 

 

 

Nagyító - Könnyűzenei kommunikáció (konceptualizmus és rockzene: Laibach)

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Maximális hallgatói létszám: 25 fő

Meghívott kurzusvezető: Artner Szilvi Sisso, Stemler Miklós (újságírók, kommunikációs szakemberek)

Időpont: 2014. november 20. 14.00-18.00 és november 21. 10.00-18.00

Helyszín: PTE BTK, ZEN stúdió, Pécs város kulturális helyszínei

 

Rövid kurzusleírás:

 A múlt szemeszterben folytatott újságírói gyakorlatnak megfelelően a kurzus alapvetően gyakorlatorientált: a különböző zsurnalisztikai műfajokban próbálhatják ki magukat a hallgatók.

A kurzust gyakorló és tapasztalt újságírók, kommunikációs szakemberek vezetik, a hallgatók tényleges kommunikációs feladatokat végeznek – valódi nyilvánossággal: a ZEN közösségi felületén és blogján jelenítik meg publicisztikai írásaikat, fotóikat, mozgóképes interjúikat. Közben a hallgatók találkoznak a popzene ismert és népszerű alakjaival, popipari szakemberekkel.

 

 

 

Nagyító - Hobbizenekartól a nagyszínpadig: a komplex artist management kérdései

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Maximális hallgatói létszám: 25 fő

Meghívott kurzusvezető: Podlovics Péter (manager, Quimby)

Időpont: 2014. november 27. 14.00-18.00 és november 28. 10.00-18.00

Helyszín: PTE BTK és ZEN stúdió

 

Rövid kurzusleírás:

 

A kurzus praxisorientált. Arra tesz kísérletet, hogy bemutassa a hazai és nemzetközi produkciók komplex managementi hátterét – ismert példákon keresztül. Különös hangsúlyt helyez arra, hogy megmutassa egy booking rendszerű könnyűzenei management működését, a magyarországi, nemzetközi hírű fesztiválok hátterét.

 

 

Nagyító - Közösségi média és populáris zenei kultúra

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Maximális hallgatói létszám: 25 fő

Meghívott kurzusvezető: Tófalvy Tamás (kultúrakutató és kommunikációs szakember; BME, SZTE, Zenei Hálózatok Egyesület)

Időpont: 2014. december 4. 14.00-18.00 és december 5. 10.00-18.00

Helyszín: PTE BTK és ZEN stúdió

 

Rövid kurzusleírás:

A kurzus betekintést kíván nyújtani a megképződő virtuális térbe, értelmezi ezt a hálózatiságot, a social media sajátosságait, retorikáját és preferenciáit. A kurzus az ebben a térben megjelenő zenei tartalmakra, azok szituáltságára helyezi a fókuszt.

 

 

 

 

2013/2014 tavasz - ZEN campus-kredites kurzusok

 

NAGYÍTÓ - Dalszövegírás – A Sárga rózsától a Belehalokig

Tantárgyfelelős: Beck Zoltán

Meghívott előadó: Havasréti József (kritikus, PTE), Keresztesi József (kritikus)

Maximális hallgatói létszám: 20

 

A kurzus a magyar nyelvű dalszövegek esztétikai-poétikai kérdéseivel foglalkozik. A hangsúly ugyanakkor sokkal kevésbé esik történeti vagy interpretációs kérdésekre, inkább a kreatív szövegírás felé mozdul. Ebben segítséget nyújt a kurzus résztvevői számára néhány olyan vendég is, akik maguk népszerű és aktív szövegírói és előadói a magyarországi populáris zenei színtérnek: a hip-hopnak és az undergroundnak.

 

Időpont: 2014.február 27. csütörtök 14.00-18.00

Helyszín: PTE - Pécs, útja 6. A épület E430

Időpont: 2014.február 28. péntek 10.00-18.00

Helyszín: Zsolnay Negyed – ZEN Stúdió

 

NAGYÍTÓ – Újságírói gyakorlat

Tantárgyfelelős: Beck Zoltán

Meghívott előadó: Stemler Miklós (újságíró)

Maximális hallgatói létszám: 10

 

A kurzus a címében is jelzi: kifejezetten gyakorlati feladatokra koncentrál. A kurzust gyakorló és tapasztalt újságíró vezeti, a hallgatók tényleges újságírói feladatokat végeznek – valódi nyilvánossággal: a ZEN közösségi felületén és blogján jelenítik meg publicisztikai írásaikat, fotóikat, mozgóképes interjúikat. Közben a hallgatók találkoznak a popzene ismert és népszerű alakjaival, popipari szakemberekkel.

 

Időpont: 2014.március 6. csütörtök 14.00-18.00

Helyszín: PTE - Pécs, útja 6. A épület E430

Időpont: 2014.március 7. péntek 10.00-18.00

Helyszín: Zsolnay Negyed – ZEN Stúdió

 

NAGYÍTÓ - Kreatív iparágak joga

Tantárgyfelelős: Polyák Gábor

Maximális hallgatói létszám: 15

 

A kurzus célja, hogy a szerzőség, alkotás jogi környezetét mutassa be, értelmezze. Ez különösen érdekes és aktuális az egyetemi hallgatók számára, akiknek az a céljuk, ha úgy tetszik, életprogramjuk, hogy szellemi termékeket hozzanak létre, olyanokat, melyek nélkülük nem jöhettek volna létre. De biztosan tudjuk, hogyan érvényesíthetjük, képviselhetjük alkotói jogainkat? Hogyan használhatók fel szellemi termékeink a nyilvánosság sokféle világában: a médiában vagy a közösségi felületeken.

 

Időpont: 2014. március 7. ; március 14. és március 21.

Naponta: 09.00-16.00

Helyszín: Zsolnay Negyed – BTK 307-es terem

 

NAGYÍTÓ - Szcenika –  A színpad az ókortól napjainkig

Tantárgyfelelős: Beck Zoltán

Meghívott előadó: Károly Zoltán (főszcenikus, Kodály Központ)

Maximális hallgatói létszám: 15

A kurzus célja, hogy az elméleti ismeretek mellett gyakorlati, tapasztalati tudást is kínáljon. Éppen ezért a kurzus vezetésére Európa egyik legjobb koncerttermének, a Kodály Központnak főszcenikusát kértük fel, aki megismerteti a hallgatókat a szcenikus feladatköreivel - mindezt nem csupán az osztályteremben, hanem a Kodály Központ falai között.

 

Időpont: 2014.március 13. csütörtök 14.00-18.00

Helyszín: PTE - Pécs, útja 6. A épület E430

Időpont: 2014.március 14. péntek 10.00-18.00

Helyszín: Zsolnay Negyed – ZEN Stúdió

 

NAGYÍTÓ - Angol pop-ikonok

Tantárgyfelelős: Beck Zoltán

Meghívott előadó: Barna Emília (adjunktus, BME)

Maximális hallgatói létszám: 20

 

A kurzus célja, hogy a szigetország meghatározó előadóinak életpályájáról nyújtson élményszerű képet, hangsúlyosan a Beatles - Rolling Stones - David Bowie szentháromsága áll a kurzus centrumában. A kurzust a liverpooli zenei szcénát kutató, erről számos tanulmányt (köztük saját PhD-értekezését is) publikáló meghívott előadó vezeti.

 

Időpont: 2014. március 20. csütörtök 14.00-18.00

Helyszín: PTE - Pécs, útja 6. A épület E430

Időpont: 2014. március 21. péntek 10.00-18.00

Helyszín: Zsolnay Negyed – ZEN Stúdió

 

NAGYÍTÓ - Brandépítés, artist management

Tantárgyfelelős: Beck Zoltán

Meghívott előadó: Morcz Fruzsina (Zeneipari Hivatal, Corvinus Egyetem)

Maximális hallgatói létszám: 20

 

A kurzus célja, hogy a hallgatók számára gyakorlati ismereteket nyújtson a popzene egy, a nyilvánosság előtt kevéssé megmutatkozó területéről. Mára a menedzsmentek szerepe a populáris zenei iparágban jelentősen megnövekedett. Átalakultak a nyilvánosság-terek, a lemezkiadók hagyományos rendszere megrendült és ebben a megváltozott társadalmi erőtérben a zenei produkciók is újraértelmezésre kényszerülnek.

 

Időpont: 2014. április 3. csütörtök 14.00-18.00

Helyszín: PTE - Pécs, útja 6. A épület E430

Időpont: 2014. április 4. péntek 10.00-18.00

Helyszín: Zsolnay Negyed – ZEN Stúdió

 

NAGYÍTÓ - Kortársak: Popzene és mozgókép

Tantárgyfelelős: Beck Zoltán

Meghívott előadó: Dobos Csaba (zenei szakújságíró, rockfotós)

Maximális hallgatói létszám: 20

 

A kurzus célja, hogy két, szinte együtt formálódó, a populáris regiszterbe jócskán belenyúló művészeti ág kapcsolódási pontjait tárja fel és elemezze. Lesz szó az MTV klipforradalmáról, a popikonok filmszerepeiről, a popzenéről mint filmzenéről, zenélő mozisztárokról. Bulvárpletykák helyett azért érdemes inkább együttgondolkodásra és kritikai attitűdre készülni.

 

Időpont: 2014. április 10. csütörtök 14.00-18.00

Helyszín: PTE - Pécs, útja 6. A épület E430

Időpont: 2014. április 11. péntek 10.00-18.00

Helyszín:Zsolnay Negyed – ZEN Stúdió

 

NAGYÍTÓ - Populáris zene- és építőművészet

Tantárgyfelelős: Beck Zoltán

Meghívott előadó: Baksa-Soós Attila (író, építész)

Maximális hallgatói létszám: 20

 

Az épületek mozdulatlansága, időtlensége és térszerűsége látszólag kontrapunktja a zenei formának, amely alapvetően az időben létezik. Ugyanakkor a két művészeti ág alakulástörténete elmesélhetetlen egymás nélkül, találkozási pontjaik pedig triviálisak mégis: az épületeknek ritmusa van, ismétlései és variációi, strukturálisan a zeneművel hasonlatosak; az épített környezet számos formában van jelen a popzenében; és a zeneművek általában épületekben hangzanak el. A kurzus célja, hogy épületek és zenék között kalandozzon: történeti vizsgálatok és kortárs találkozások állnak a kurzus centrumában. A félév meghívott előadója zenél, ír, és nem utolsó sorban: építész. 

 

Időpont: 2014. május 8. csütörtök 14.00-18.00

Helyszín: PTE - Pécs, útja 6. A épület E430

Időpont: 2014. május 9. péntek 10.00-18.00

Helyszín: Zsolnay Negyed – ZEN Stúdió

 

 

2013/2014 ősz - ZEN campus-kredites kurzusok

 

 

Bevezetés a populáris zenei kultúrába 4.

Tantárgyfelelős: Beck Zoltán, Ph. D.

 

október 10.

 

14.00-15.25 Bérczes Ádám (CLS Records, Egység Média) Vissza a művészetbe! A zeneipar jelene és a zene jövője

 

15.35-17.00 Lengyel István Píty (bpstreetvisual) Pixelek a zene "mögött" avagy koncertvetítés, vj, vizuál, projection mapping

 

november 7.

 

14.00-15.25 Czutor Zoltán zenész, dalszerző (Belmondo) Underground és mainstream – a popzene intézményesülése

 

15.35-17.00

 

november 14.

 

14.00-15.25 Prieger Zsolt producer, dalszerző (Anima Sound System) Törzsi kultúra és kortárs elektronika

 

15.35-17.00 Dj Izil - Borcsik Attila szerkesztő (Petőfi Rádió) Zenei szerkesztés, közrádió

 

november 28.

 

14.00-15.25 Tóth Gergő zenész, dalszerző, műsorvezető-szerkesztő (Blind Myself, Magneoton) Színpadi kulissza titkok – backstage

 

15.35-17.00 Károly Zoltán főszcenikus (Kodály Központ-Pécs) Szcenika

 

december 5.

 

14.00-15.25 Börzsönyi Anna-Petra zenei programszerkesztő (Művészetek Palotája – Budapest) Koncertszervezés

 

15.35-17.00 Riederauer Richárd zeneszerző, karnagy (Honvéd Férfikar) Komoly, könnyű, alkalmazott zene

 

Előadások helye: PTE - Pécs, Ifjúság útja 6. A épület E430 terem

 

 

Nagyító – Populáris zeneipar a digitális korszakban

Tantárgyfelelős: Beck Zoltán

Vendégelőadó: Bodrogi András digitális zenei szakértő, újmédia-menedzser

Időpont: október 4. 12.00-18.00 és október 5. 10.00-16.00

Helyszín: ZEN Stúdió (Zsolnay Kulturális Negyed)

Maximális hallgatói létszám: 25 fő

 

Nagyító – Komolyzene és populáris kultúra 1.

Tantárgyfelelős: Beck Zoltán

Vendégelőadó: Gönczy László zenetörténész, (PTE; SZTE)

Időpont: október 11. 12.00-18.00 és október 12. 10.00-18.00

Helyszín: ZEN Stúdió (Zsolnay Kulturális Negyed)

Maximális hallgatói létszám: 25 fő

 

Nagyító – Könnyűzenei szaksajtó

Tantárgyfelelős: Beck Zoltán

Vendégelőadó: Artner Szilvia Sisso szerkesztő. újságíró (community.eu, A38 hajó)

Időpont: november 8. 12.00-18.00 és november 9. 10.00-16.00

Helyszín: ZEN Stúdió (Zsolnay Kulturális Negyed)

Maximális hallgatói létszám: 25 fő

 

Nagyító – Zenei rádiós műsorszerkesztés

Tantárgyfelelős: Beck Zoltán

Vendégelőadó: Horváth Gergely rádiós szerkesztő, műsorvezető (MR2 Petőfi Rádió)

Időpont: november 15. 12.00-18.00 és november 16. 10.00-16.00

Helyszín: ZEN Stúdió (Zsolnay Kulturális Negyed)

Maximális hallgatói létszám: 25 fő

 

Nagyító –  Zeneszerzés, hangszerelés

Tantárgyfelelős: Beck Zoltán

Vendégelőadó: Barabás Lőrinc zeneszerző, zenész

Időpont: november 29. 12.00-18.00 és november 30. 10.00-16.00

Helyszín: ZEN Stúdió (Zsolnay Kulturális Negyed)

Maximális hallgatói létszám: 25 fő

 

 

 

 2012/2013 tavaszi félév: kurzusteljesítés feltételei

 

Bevezetés a populáris zenei kultúrába 3. évad

A teljesítés feltétele: az órai aktív részvétel mellett, önálló záródolgozat elkészítése egy szabadon választott BEVPOP előadás témájában (6.000-12.000 kar.) A dolgozatot a témakör oktatója értékeli, 5 fokozatú skálán.

A dolgozat beküldésének határideje: 2013.05. 27.

A leadás módja: e-mailen, a koncz.balazs@pte.hu címre, név és eha kód feltüntetésével

 

Nagyító - Színpadi hang és fénytechnika

A teljesítés feltétele: Urbán Ernő kurzusvezető által meghatározott dolgozat határidőre történő beküldése

A dolgozat beküldésének határideje: 2013. május 27.

A leadás módja: e-mailen, az erno@erla.hu címre, név és eha kód feltüntetésével

 

Nagyító - Populáris zene és marketing

A teljesítés feltétele: Dr. Pavluska Valéria kurzusvezető által meghatározott feladatsor teljesítése.

A leadás módja: e-mailen, a valeria.pavluska@ktk.pte.hu vagy pavluska@ktk.pte.hu címre, név és eha kód feltüntetésével

 

Nagyító - Zenei producering

A teljesítés feltétele: az aktív órai részvétel mellett, a végzett gyakorlati feladat rövid összefoglalása 3.000-5.000 kar.)

A leadás határideje: 2013.05. 27.

A leadás módja: e-mailen, a koncz.balazs@pte.hu címre, név és eha kód feltüntetésével

 

Popular Music Analysis (angol/magyar nyelvű)

A teljesítés feltétele: Az ajánlott szakirodalom-listából egy szabadon választott írás feldolgozása, összefoglalása 5.000-10.000 karakter terjedelemben (lehet magyar nyelven is) (írjatok a koncz.balazs@pte.hu címre, válaszlevélben elküldjük az anyagokat!)

A leadás határideje: 2013.05. 27.

A leadás módja: e-mailen, a koncz.balazs@pte.hu címre, név és eha kód feltüntetésével

 

Mesterkurzus - Populáris zene és arculat

A teljesítés feltétele: Szénássy Alex kurzusvezető által meghatározott elemzés határidőre történő elküldése

A leadás határideje: 2013.05. 27.

A leadás módja: e-mailen, a koncz.balazs@pte.hu címre, név és eha kód feltüntetésével

 

Nagyító - Populáris zenei rendezvénymenedzsment

A teljesítés feltétele: aktív részvétel a kurzuson, valamint a helyzetgyakorlat eredményeinek leírása 6.000-10.000 kar. terjedelemben

A leadás határideje:2013. május 27.

A leadás módja: e-mailen a koncz.balazs@pte.hu címre, név és eha kód feltüntetésével