Zenélő Egyetem

Nyomtatóbarát változatPDF változat

ZENÉLŐ EGYETEM (PTE-ZEN)

2012 januárjában indult útjára a Pécsi Tudományegyetemen az egyedülálló kulturális-oktatási kezdeményezés, a Zenélő Egyetem (ZEN). A hallgatói közösség, amely a ZEN köré szerveződött és szerveződik, évről évre kitartóan dolgozik a populáris zenei kultúra értő megismerésén, annak művelésén. A Zenélő Egyetem a Pécsi Tudományegyetem minden polgára számára nyitott.

A ZEN nem professzionális zenei képzési program és nem rocksuli.

Inkább olyan komplex program, amely a populáris zenei kultúra sokféle elemét emeli be az egyetemi-tudományos térbe: kurzusain különböző egyetemek és egyetemi karok oktatói, kutatói, valamint a populáris zenei kultúra elismert szakemberei dolgoznak együtt egyetemünk hallgatóival. Ezeken a kurzusokon szemeszterenként majd kétszáz hallgató vesz részt, egyetemünk jóformán minden karáról, ám ennél még szélesebb azoknak a köre, akiket a ZEN sokféle tevékenységformával elér, megszólítani képes.

A ZEN azért tudja hosszú távon szolgálni és segíteni a hallgatók alkotó akaratát, mert programja a kezdetektől széles zenei-szakmai konszenzuson alapul, hiszen ez az a tér, ahol a hallgatói produktumok valójában legitimálódnak. Ugyanakkor itt, az egyetemen, ebben a biztonságos alkotó közegben jönnek létre, a hallgatók itt kapnak megfelelő támogatást, segítséget és bátorítást – hogy aztán ezek a fiatalok tovább építsék karrierjüket: a színpadon, a backstage-ben, egy zenei stúdióban, szerkesztőségben, vagy kutatóhelyen.

Éppen ezért kapcsolódik a ZEN egyetemünk tehetséggondozási programjához, nagy figyelmet fordítva a magas minőségű hallgatói projektek széles közönséghez történő eljuttatására.

A Zenélő Egyetem hallgatói 2016-ban elnyerték a Pécsi Tudományegyetem EGYETEMI KULTÚRÁÉRT DÍJ-át.