Zenélő Egyetem - itt a 2020-2021 tanév tavaszi kurzuslistája

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Zenélő Egyetem 2021 tavaszán is meghirdeti Nagyító című előadássorozatát, ZEN-Session nevű nyitott kreatív műhelyét, és szakmai gyakorlati kurzusait.

A Nagyító tömbösített alkalmak és az intenzív szakmai kurzusok a NEPTUN rendszerén keresztül felvehető Campus kredites tárgyelemek.

A programok a kurzusokra való jelentkezéstől függetlenül térítésmentesen elérhetőek a PTE minden polgára számára.

A PTE Zenélő Egyetem célja a populáris zenei kultúra értő ismeretének terjesztése.

Az alkalmakról szóló minden további pontos információ a kurzusra való jelentkezés után és a Zenélő Egyetem Facebook felületén lesz elérhető.

 

 JELENTKEZÉS: http://neptun.pte.hu/

 

Digitális marketing és a zeneipar / Digital marketing and music industry

A kurzus a jelenkor digitális marketing szakterületeire fókuszál a hazai és nemzetközi kulturális szcéna, ezen belül is kifejezetten a zeneipar piaci kihívásai és kérdései tekintetében. A kurzus témakörei a harmadik évezredben született marketingszakmai ágazatokat fúzionálják, legyen szó akár a social media menedzsmentről, az online hirdetésmenedzsmentről, az adatvezérelt marketingtechnológiai eszközrendszerekről vagy akár a zene mint digitális tartalom elágazásairól - disztribúciótól kezdve a tartalomoptimalizáción keresztül egészen a monetizációig, mindezt elsősorban gyakorlati oldalról. A kurzus célja, hogy a résztvevők érvényes zenepiaci insightok tükrében nyerjenek betekintést a korszerű kulturális marketing szakmai világába, a kurzus végére pedig olyan eszközökkel gyarapítsák mind elméleti, mind gyakorlati tudásukat, amely értékes útravalóként szolgál számukra a kommunikációs szcéna szinte bármely területén. 

The course focuses on the current areas of digital marketing in the domestic and international cultural scene, especially with regard to the market challenges and issues of the music industry. The topics of the seminar fuse the marketing industries born in the third millennium, be it social media management, online advertising management, data-driven marketing technology tool systems or even the branches of music as digital content - from distribution primarily to site optimization to content optimization. The aim of the course is to give participants an insight into the professional world of modern cultural marketing in the light of valid music market insights, and by the end of the course they will gain both theoretical and practical knowledge that will serve them as valuable journeys in almost any field of communication.

 

 

Kortárs afrikai társadalmak és popzene / Contemporary African societies and pop music

A kurzus az afrikai kontinens különböző szegleteibe kalauzolja el a hallgatókat a kortárs zenei irányzatok és fő képviselőik segítségével. A gyakran ikonikus zeneszerzők és előadóművészek a rendkívül sokszínű és változatos afrikai mindennapok során jelentkező kérdésekre adnak a helyiek számára fontos válaszokat, számos esetben iránymutatást. A kortárs afrikai társadalmak ügyes-bajos dolgai, változásai vagy éppen változatlanságai a mélyen gyökerező zene különböző megnyilvánulási formáin és szövegein keresztül talán közelebb kerülhet hozzánk is. Miközben a kurzus központi célkitűzése egy kortárs zenei keresztmetszet meghúzása, kielemzése, a hallgatók betekintést nyernek a mai afrikai politikai, gazdasági és társadalmi jelenségekbe, folyamatokba.

The course guides students to different corners of the African continent with the help of contemporary musical trends and their main representatives. The  iconic composers and performers provide important answers, and in many cases guidance, for locals to questions that arise in the extremely diverse and varied everyday lives of Africa. The changes, or even the unchanging of contemporary African societies, perhaps through the various forms and texts of deep-rooted music, may come closer to us. While the central goal of the course is to draw and analyze a contemporary musical cross-section, students will gain insight into contemporary African political, economic and social phenomena and processes.


 

 

Hangtechnika a gyakorlatban 4.  - A hangstúdiók világa / Sound technology in practice 4. - The world of the recording studios

A kurzus célja alapvető betekintést nyújtani a stúdiótechnikába, és alapszinten megismertetni a hallgatókat az ott használt eszközökkel és a felvételkészítés folyamatával. A szeminárium támaszkodik a korábbi előadások anyagára, de önálló kurzusként is felvehető és teljesíthető.

The aim of the course is to provide a basic insight into studio technology and to acquaint students at a basic level with the tools used there and the process of recording. The seminar builds on the material of previous lectures, but can also be taken and completed as an independent course.


 

 

Pécs Underground '80 - az ellenkultúra és progresszivitás évtizede / Pécs Underground '80 - a decade of counterculture and progressivity

A kurzus a 2020-ban megjelent Pécs Underground '80 óriáskötet tematikája mentén rendeződik. A kötet szerzője  (egyszersmind a kurzus előadója) Pécs ellenkulturális mozgalmait, alkotóit és tendenciáit követi nyomon a hallgatókkal, amiként annak előzményeit és következményeit is. És, persze, közben előkerülnek még sosem hallott felvételek, sosem látott képek, relikviák. 

The course is organized along the themes of the gigantic pop-cultural book Pécs Underground '80, published in 2020. The author of the book (at the same time the lecturer of the course) will follow the countercultural movements, creators and tendencies of Pécs, as well as its antecedents and consequences. And, of course, meanwhile, never-before-heard recordings, never-before-seen images, relics appear.


 

 

B oldal - a könnyűzene filmes reprezentációi I. / On the B side - cinematic representations of popular music I.

A  B oldal filmklub kurzusa a könnyűzene különböző szereplőinek, korszakainak és műfajainak filmes reprezentációját vizsgálja. A tematikus alkalmak során a hallgatóknak lehetőségük lesz az ikonikus filmek megnézésére, és azok tágabb társadalomtudományi kontextusban való elhelyezésére, értelmezésére. A félév tematikája a képalkotók és zenészek kapcsolatát fejti fel, többek között olyan alkotók munkái segítségével, mint Anton Corbijn, Spike Jonze, Robert Mapplethorpe vagy éppen Jim Jarmusch. A kurzus a hatályos járványügyi előírásoknak megfelelően - lehetőség szerint az Apolló Moziban - kerül megrendezésre.

On the B-side filmclub-course examines the cinematic representation of different artists, eras and genres of popmusic. During the thematic occasions, students will have the opportunity to watch iconic films and interpret them in a broader social science context, with the help of works by artists such as Anton Corbijn, Spike Jonze, Robert Mapplethorpe or just Jim Jarmusch, among others. The course will be held in accordance with current epidemiological regulations, preferably at Pécs's one and only indie cinema, the Apollo.


 

 

ZEN Session / ZEN Session

A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos. A félév során megtartott műhelymunkák után egy közösen létrehozott zenei produktummal zárjuk a félévet. Ez lehet egy jam session, vagy akár egy, a kurzuson megtanult elemeket felhasználó, közös hangfelvétel is. A kurzus vezetője: Baksa Péter zenepedagógus.

The ZEN session focuses on live music inclusion, the importance of team play, and building on the musical knowledge of the participants as opposed to elitist “jazz” jam sessions. To participate basic instrumental knowledge is required. After the workshop occasions, we celebrate the semester with a jointly created music product. This can be a jam session or even an audio recording using the elements learned in the course. The leader of the course is Péter Baksa, music teacher, bassist.