A tavaszi félév ZEN-es kurzuskínálata

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Zenélő Egyetem 2022 tavaszán is meghirdeti Nagyító című előadássorozatát, ZEN-Session nevű nyitott kreatív műhelyét, és szakmai gyakorlati kurzusait.

A Nagyító tömbösített alkalmak és az intenzív szakmai kurzusok a NEPTUN rendszerén keresztül felvehető Campus kredites tárgyelemek.

A programok a kurzusokra való jelentkezéstől függetlenül térítésmentesen elérhetőek a PTE minden polgára számára.

A PTE Zenélő Egyetem célja a populáris zenei kultúra értő ismeretének terjesztése.

Az alkalmakról szóló minden további pontos információ a kurzusra való jelentkezés után és a Zenélő Egyetem Facebook felületén lesz elérhető.

 

 

JELENTKEZÉS: http://neptun.pte.hu/

 

 

 

KURZUSOK:

 

Dél-Korea hangja - zenei tradíciók és kortárs popzene, avagy népzenétől a K-Pop-ig / The Voice of South Korea - Musical Traditions and contemporary music: from folk music to K-Pop

A kurzus a Koreai Kulturális Központ gayageum tanárának vezetésével arra tesz kísérletet, hogy a hallgatók közelebb kerüljenek Korea zenei világához. A hagyományos zenei-kulturális örökséget - népdalokat, köztük az Arirangot, rituális, udvari zenéket, jellegzetes hangszereket - éppen úgy megismerjük, mint a fúziós, kortárs és popzenei irányokat. A történelmi-társadalmi kontextus és koreai zeneszemlélet megismerése segít majd az értelmező munkában.

The aim of this course is to get a closer look at the music scene of South Korea with the guidance of experts from the Korean Cultural Center. This means also the musical-cultural heritage of the country: folk songs like Arirang, and ritual music as well as contemporary pop music. In this attempt the course employs a broad historical, cultural and social context. 

Előadó: Paszabi Ágnes, Koreai Kulturális Központ

 

 

Mit csinál(hat) a zenei producer / What does the music producer do?

A zenei producer egyszerre van viszonyban a zenei konstrukció összes hangzó rétegével, az alkotótársakkal és a technológiával. Ezt a viszonyrendszert alakítja, formálja, értelmezi folytonosan ahhoz, hogy saját világa teremtődjön egy zeneműnek. 

Music producers are in connetcion with the artists, with the technology and with the layers of musical construction at the same time. The producer forms and interprets this relationship in order to compose a unique piece of music. 

Kurzusvezető: Herold János (iamyank)

 

 

Made in Pécs - a pécsi populáris zene története / Made in Pécs - the history of popular music in Pécs

A kurzus egyrészt a rendszerváltás előtti időszak pécsi könnyűzenei folyamataival, kiemelkedő előadóival foglalkozik a hatvanas évek beatzenéjétől, a hetvenes évek rockján át, a nyolcvanas évek új hullámos és underground stílusáig. A második blokk a kilencvenes évek modern rockzenei korszakát és a kétezres évek posztmodern eklektikáját járja körül. Mindkét részben a pécsi zenekarok országos érvényesülési lehetőségei is a témák közt szerepelnek

The course deals with the pop music processes and performers of Pécs, at the period before the democratic transformation in 1989 in Hungary: from the beat music of the sixties to the rock of the seventies to the new wave and underground genres of the eighties. The second block of the course revolves around the modern rock music era of the '90s and the postmodern eclecticism of the 2000s. 

Előadó: Koszits Attila

 

Hangtechnika a gyakorlatban 2. – Keveréstechnikai alapismeretek / Sound Technology in Practice 2. - Basic Mixing Techniques

A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek az élőzenei keverés alapjaival és munkamódszereivel. A kurzus tematikája felöleli a jelút minden alkotóelemét, a mikrofonoktól kezdve, a hangszín és dinamikaszabályzókon keresztül, az effektekig. A kurzus gyakorlati jellegű, melyben a résztvevők sokcsatornás felvételeken és digitális keverőpulton gyakorolhatják az elméletben elhangzottakat.

During the course, students will be introduced to the basics and working methods of live music mixing. The course covers all components of the signal path, from microphones, through tone and dynamic controls, to effects. The course is hands-on and allows participants to practice the theory in multichannel recordings and digital mixing consoles

Kurzusvezető: Csurgai Zoltán

 

B-oldal - Könnyűzene és filmzene / On the B side - movie scores and pop music

 

A  B oldal filmklub kurzusa a 2021-2022 tanév tavaszi szemeszterében könnyűzene és a filmzene kapcsolatát vizsgálja. A félév tematikája tehát alapvetően a könnyűzene felől érkező filmzeneszerzők munkáját mutatja be, különös tekintettel azok műfaji sajátosságaira és atmoszféra-teremtő erejére.  A tematikus alkalmak során a hallgatóknak lehetőségük lesz a filmek közös megtekintésére, és azok tágabb filmtudományi kontextusban való elhelyezésére, értelmezésére. A kurzus a félév során négy alkalommal Pécs kultikus művészmozijában, az  Apolló Moziban kerül megrendezésre.

On the B-side film club course examines the relationship between pop music and movie score composers. Especially the work of movie score composers, who are basically artists in pop music, with particular reference to their genre specifics and atmosphere-creating power. During the thematic occasions, students will have the opportunity to watch the films together and to place and interpret them in a broader social science context. The course will be held four times during the semester in the cult cinema of Pécs, the Apollo. The semester focuses this time on concert films.

Kurzusvezető: Tóth Barbara

 

ZEN Session

A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos. A félév során megtartott műhelymunkák után egy közösen létrehozott zenei produktummal zárjuk a félévet. Ez lehet egy jam session, vagy akár egy, a kurzuson megtanult elemeket felhasználó, közös hangfelvétel is. A kurzus vezetője: Baksa Péter zenepedagógus.

The ZEN session focuses on live music inclusion, the importance of team play, and building on the musical knowledge of the participants as opposed to elitist “jazz” jam sessions. To participate basic instrumental knowledge is required. After the workshop occasions, we celebrate the semester with a jointly created music product. This can be a jam session or even an audio recording using the elements learned in the course. The leader of the course is Péter Baksa, music teacher, bassist.

Kurzusvezető: Baksa Péter