Őszi kurzusok a PTE ZEN programjában

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Zenélő Egyetem 2022 tavaszán is meghirdeti Nagyító című előadássorozatát, ZEN-Session nevű nyitott kreatív műhelyét, és szakmai gyakorlati kurzusait.

A Nagyító tömbösített alkalmak és az intenzív szakmai kurzusok a NEPTUN rendszerén keresztül felvehető Campus kredites tárgyelemek.

A programok a kurzusokra való jelentkezéstől függetlenül térítésmentesen elérhetőek a PTE minden polgára számára.

A PTE Zenélő Egyetem célja a populáris zenei kultúra értő ismeretének terjesztése.

Az alkalmakról szóló minden további pontos információ a kurzusra való jelentkezés után és a Zenélő Egyetem Facebook felületén lesz elérhető.

 

JELENTKEZÉS: http://neptun.pte.hu/

 

 

KURZUSOK:

 

 

A színpad mögött, a backstagen túl - zenei produkciós élet a fesztiválokon, koncerteken / Behind the stage, beyond the backstage - music production at music festivals and concerts

A kurzus célja bemutatni a fesztiválokon és a koncerteken dolgozó produkciós stáb felépítését és feladatkörét, illetve annak fontosságát.  A szervezésen túl a zenekarokkal való kapcsolattartásba, adminisztratív munkába, kreatív tervezésbe és csapatvezetői folyamatokba is betekintést kapnak a hallgatók. Mindezt hazai fesztiválok, koncertek és nemzetközi előadók, turnék példáival bemutatva kapnak egy átfogó képet, kitekintve kicsit a hazai színtérről.

 

The purpose of the course is to present the structure and responsibilities, as well as the importance of the production crew working at festivals and concerts. In addition to organization, students also gain insight into ways to contact with bands, to the administrative work, to the creative planning and team management processes. Students will get a comprehensive picture of all this is presented with examples of Hungarian festivals, concerts and international performers and tours in Hungary.

Előadó: Marton Zsanett (Fishing On Orfű, Fekete Zaj Fesztivál, BSIDEMUSIC)

  

Ifjúság, média, kultúrafogyasztás - Z generációs trendek a könnyűzene és fesztiválipar piacán / Youth, media, culture consumption - Generation Z trends in the pop music and festival industry market

A kurzus a kortárs médiakultúra dinamikus áttekintésére vállalkozik. Hangsúlyosan figyelve arra, hogy ezekben a médiaterekben miként jelenik meg a kortárs populáris zenei kultúra. 

 

The course is about a dynamic overview of contemporary media culture, paying close attention to how contemporary popular music culture appears in these media spaces.

Előadó: Dr. Guld Ádám

 

Hangtechnika a gyakorlatban 3. – Próbateremtől a nagyszínpadig / Sound technology in practice 3. From rehearsal room to the mainstage

A kurzus célja megismertetni a hallgatókat azokkal a hangtechnikai folyamatokkal és eszközökkel, melyek egyaránt jelen vannak a próbatermi és a nagyszínpadi környezetben is. Olyan gyakorlati tudás megteremtésére törekszünk, melynek segítségével jelentős eredményeket lehet elérni egy zenekar hangzásképének javításában, legyen szó akár a próbateremről, akár egy fesztiválszínpadról. Ugyancsak hangsúlyt kap annak megértése, hogy mi, miért történik színpadi környezetben és milyen eszközök és főként miért kerülnek bevetésre. A kurzus önálló tanegységként is felvehető, de jól kapcsolódik a korábbi szemináriumokhoz is.

The goal of the course is to acquaint students with the sound engineering processes and tools that are present in both the rehearsal room and the big stage environment. We also want to create practical knowledge that can be used to achieve significant results in improving the sound image of a band on record or at live events. An other goal is to make the participants to understand what happens in a stage setting and what tools are used and, most importantly, why. The course can be taken as a stand-alone unit, but is also well-connected to previous seminars.

Kurzusvezető: Csurgai Zoltán

 

Asszertív kommunikáció és tárgyalástechnika a kreatív iparban / Assertive communication and negotiation techniques in the creative industry

A kreatív iparra szabott tréningalkalmak hasznos, hazavihető praktikus tudást kínálnak mindenkinek, aki a mindennapi kommunikációjában, vagy a munkavégzése során tapasztalt már elakadást, vagy olyan helyzetet, amelyre nem reagált a legmegfelelőbben. A kurzus az asszertív kommunikáció - tárgyalástechnika témaköreit járja körbe kifejezetten a zeneipari helyzetekre fókuszálva.

A kurzust a PTE BTK Pszichológia szakán végzett Végh Enikő (HR vezető, kommunikációs tréner), valamint a PTE BTK Kommunikáció és médiatudomány szakán végzett Tóth Barbara (könnyűzenei menedzser, kommunikációs szakember) vezeti.

"The training tailored to the creative industry offers useful, practical knowledge that can be taken home to anyone who has experienced a deadlock in their everyday communication or during their work, or a situation to which they did not react in the most appropriate way. The course covers the topics of assertive communication - negotiation techniques focusing on situations in the music industry specifically.

The course is led by Enikő Végh (HR manager, communication trainer), who graduated from PTE BTK Psychology, and Barbara Tóth, who graduated from PTE BTK Communication and Media Science (music manager, communication specialist)."

 

ZEN Session

A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos. A félév során megtartott műhelymunkák után egy közösen létrehozott zenei produktummal zárjuk a félévet. Ez lehet egy jam session, vagy akár egy, a kurzuson megtanult elemeket felhasználó, közös hangfelvétel is. A kurzus vezetője: Baksa Péter zenepedagógus.

The ZEN session focuses on live music inclusion, the importance of team play, and building on the musical knowledge of the participants as opposed to elitist “jazz” jam sessions. To participate basic instrumental knowledge is required. After the workshop occasions, we celebrate the semester with a jointly created music product. This can be a jam session or even an audio recording using the elements learned in the course. The leader of the course is Péter Baksa, music teacher, bassist.

Kurzusvezető: Baksa Péter