Mától felvehetők a tavaszi szemeszter kurzusai!

Nyomtatóbarát változatPDF változat

PTE Zenélő Egyetem Kurzusok

2019-2020/II.

 

Dalszöveg és versszöveg  / Texture of lyrics and poems

A kurzus arra vállalkozik, hogy a magyar nyelvű dalszövegírás tendenciáit, alakulástörténetét, egyes szövegeit vizsgálja. A két előadó  - akár egymással vitába is szállva - kortárs dalszövegek értelmezésével foglalkozik, a hallgatók intenzív közreműködésével. 

 The course undertakes to examine the tendencies, development history and certain texts of Hungarian lyrics. The two lecturers, even arguing with each other, deal with the interpretation of contemporary lyrics, with the intensive involvement of the students.

 

 

 

Popzene és környezettudatosság   / Popmusic and environmental awareness

A kurzus meghívott előadója nem csupán a magyarországi popzenei színtér egyik legjelentősebb intézményét vezeti, de elkötelezett a környezetvédelem-környezettudatosság irányába is. Kutatóként is az foglalkoztatja, miként lehet egy alapvetően környezetkárosító üzemet (amilyen a popzene, tágabban a szórakoztatóipar) környezeti szempontból leírni, vizsgálni és jól működtetni. Erre vonatkozóan modelleket is mutat-elemez, ily módon a kurzus hallgatói betekintést nyerhetnek a Budapest Park működésébe is. 

 The invited lecturer of the course is not only leading one of the most significant institutions of the Hungarian pop music scene, but is also committed to environmental protection and environmental awareness. As a researcher, he also enjoys how an environmentally damaging plant (such as pop music, more broadly the entertainment industry) can be described, investigated, and well-run from an environmental point of view. He also shows and analyzes models in this way, so that the students of the course can get an insight into the operation of Budapest Park.

 

 

 

Populáris zenei marketing  / Marketing in popular music

A tárgy megismerteti a hallgatókat a modern marketing alapvető fogalmaival, majd esettanulmányok és közös feladatmegoldások segítségével bevezeti a hallgatókat a populáris zenei szcéna leggyakoribb marketing tevékenységeibe. A kurzus előadója Dr. Pavluska Valéria egyetemi docens.

 The course introduces students the basic concepts of modern marketing and then introduces students to the most common marketing activities in the popular music scene through case studies and common task solutions. The lecturer of the course is Dr. Valéria Pavluska associate professor.

 

 

 

Média: zenészek, celebek, sztárok  / Media: musicians, celebrities, stars

A kurzus arra tesz kísérletet, hogy a hagyományos és új média sokféle világában folytasson beszélgetést a nyilvánosság, az ismertség, a népszerűség kérdéseiről; értelmezze a nyilvánosságban így kidolgozódó önreprezentációs stratégiákat, identitáskonstrukciókat, értékorientációkat. 

 The course attempts to discuss issues of publicity, awareness, and popularity in many different worlds of traditional and new media; interpret the self-representation strategies, identity constructs and value orientations developed in this way.

 

 

 

Hangtechnika a gyakorlatban 2. – Keveréstechnikai alapismeretek  // Sound Technology in Practice 2. - Basic Mixing Techniques 

A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek az élőzenei keverés alapjaival és munkamódszereivel. A kurzus tematikája felöleli a jelút minden alkotóelemét, a mikrofonoktól kezdve, a hangszín és dinamikaszabályzókon keresztül, az effektekig. A kurzus gyakorlati jellegű, melyben a résztvevők sokcsatornás felvételeken és digitális keverőpulton gyakorolhatják az elméletben elhangzottakat.  

During the course, students will be introduced to the basics and working methods of live music mixing. The course covers all components of the signal path, from microphones, through tone and dynamic controls, to effects. The course is hands-on and allows participants to practice the theory in multichannel recordings and digital mixing consoles.

 

 

 

ZEN Session

A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos. A félév során megtartott zárt műhelymunkák eredményeit a kurzus lezárásaként egy nyilvános jam session kereteiben mutatjuk be. A kurzus vezetője: Baksa Péter nagybőgőművész, zenepedagógus.

The ZEN-Session is a practical course, is a new kind of jam session. It teaches how to make music together and what kind of steps a creative process has. The sessions are closed workshop meetings, and a basic instrumental knowledge is needed. The course ends with a public show in one of the most popular clubs of the city. The lecturer is Péter Baksa, jazz musician, music teacher.

 

 

 

ZEN B Oldal Filmklub

Az őszi szemeszterben az Apolló Mozival együttműködésben elindult filmklub a tavaszi szemeszterben is a könnyűzene és a film kapcsolatát járja körül.