A 2020-2021-es tanév őszi félévének kurzuskínálata

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Zenélő Egyetem 2020 őszén is meghirdeti Nagyító című előadássorozatát, ZEN-Session nevű nyitott kreatív műhelyét, és szakmai gyakorlati kurzusait.

A Nagyító tömbösített alkalmak és az intenzív szakmai kurzusok a NEPTUN rendszerén keresztül felvehető Campus kredites tárgyelemek.

A programok a kurzusokra való jelentkezéstől függetlenül térítésmentesen elérhetőek a PTE minden polgára számára.

A PTE Zenélő Egyetem célja a populáris zenei kultúra értő ismeretének terjesztése.

Az alkalmakról szóló minden további pontos információ a kurzusra való jelentkezés után és a Zenélő Egyetem Facebook felületén lesz elérhető.

 

JELENTKEZÉS: http://neptun.pte.hu/

 

 

A kortárs popzenei tér átrendeződése (az új politikai intézményrendszerek tükrében) / The rearrangement of the contemporary pop music scene (from the perspective of new political institutional systems)

A kurzus arra tesz kísérletet, hogy értelmezze a kortárs popzenei tér, a zeneipari szereplők és tevékenységeik dinamikus változásait az aktuális társadalmi-gazdasági környezetben. Ennek tágabb, nemzetközi kontextusát is meg kívánja mutatni, különösen azért, mert a globális folyamatok a magyar popzenei teret sem hagyják érintetlenül.

The course attempts to interpret the dynamic and the changes in the contemporary pop music space, especially between the music industry actors and their activities in the current socio-economic environment. The international perspective vs. the Hungarian situation.

 

 

 

 

 

Kis magyar popzene – Popzene a politikatörténeti változások tükrében az 50-es évektől a rendszerváltásig / Little Hungarian pop history - popmusic in the light of political history from the 1950s to the regime change in 1989

A magyarországi popzene és a mindenkori politikai erőtér komplex viszonyrendszerének elemzésére vállalkozik a kurzus. A dalok sokféle módon nyilvánítottak véleményt az aktuális hatalomról, amiként a politikai hatalom is különféle módokon vélekedett és viszonyult a popzenéhez. Ennek mentén az elemzések megmutatják a cenzúra működését, a műfaji zsánerek alakulását, előadók és zenekarok karrierútját, a hatalom formális és informális jelenlétét a dalokban, melyeket egy ország fütyült, és fütyül máig.

The course analises the complex relationship between Hungarian pop music history and the political force. The songs expressed opinions about the power in a variety of forms, as did political power relate to pop music in different ways. How do appear the meaning of the songs about the censorship, the evolution of genres, the career path of performers and bands, the formal and informal presence of power. 

 

 

 

 

 

Gazdálkodás és válságmenedzsment az offline zenei terekben / Planning and crisis management in offline music scenes

A Budapest Park – Európa legnagyobb rendszeres szabadtéri  koncertterének – ügyvezetője az idei évben ismét a ZEN előadója. A kurzus arra vállalkozik, hogy megmutassa és elemezze azokat a stratégiákat, döntési helyzeteket, kérdéseket és lehetséges válaszokat, amelyek egy, a teljes populáris zenei szakmát érintik egy akár globális krízishelyzetben. Ennek nyilván különös aktualitását adja a COVID-járvány világszerte.

The CEO of Budapest Park - the largest regular outdoor concert hall in Europe - is a ZEN speaker again this year. The course undertakes to show and analyze the strategies, decision situations, questions and possible answers that affect an entire popular music profession in a global crisis situation. The COVID epidemic is clearly giving this worldwide particular relevance.

 

 

 

 

 

A gondolattól a megvalósulásig - a koncertszervezés komplex világa / From idea to realization - the complex world of concert organization

A tapasztalt kulturális menedzser szemével beleláthatunk a koncertek, könnyűzenei események és fesztiválok szervezésének mindennapjaiba. A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek azokkal a feladatokkal, elvárásokkal és szempontokkal, amelyek ehhez a komplex munkakörhöz kapcsolódnak. Ráláthatnak a szervezési munka tágabb kontextusára. a motivációkra és a döntéshozatalt befolyásoló tényezőkre, a forrásteremtésre és azokra az apró, de fontos elemekre, amelyektől egy koncert igazán élmény lesz a befogadó közeg számára.

Course participants can learn the basic aspects of event management from an experienced cultural manager. During the course, students will be introduced to the tasks, expectations, and risks associated with this complex job. They can see the broader context of organizational work. motivations and factors influencing decision-making, resource creation, and the small but important elements that will make a concert a true experience for the venue, for the audience and for the performer too.

 

 

 

 

 

Online zenei tér – modellek és stratégiák (digitális terjesztés, youtube, social media, stb) / Music in the online world - models and strategies (digital distribution, youtube, social media, etc.)

A kurzus előadói meghatározó figurái a magyarországi popzene online térben való megjelenésének. A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek ezeknek a rendszereknek a működésével, struktúrájával – voltaképpen működés közben.  

The lecturers of the course are defining figures in the Hungarian music media and online distribution. During the course, students can get acquainted with the operation and structure of these systems.

 

 

 

 

 

ZEN Session

A ZEN-session kurzus az elitista „jazzista” jam sessionökkel szemben a befogadásra, az együtt zenélésre, a csapatjáték fontosságára fókuszál, és a résztvevők zenei tudására épít. Egy alapvető hangszeres tudás persze szükséges, de ez, vagy a nehezen érkező bátorság hiányában hallgatóként is tanulságos. A félév során megtartott műhelymunkák után egy közösen létrehozott zenei produktummal zárjuk a félévet. Ez lehet egy jam session, vagy akár egy, a kurzuson megtanult elemeket felhasználó, közös hangfelvétel is. A kurzus vezetője: Baksa Péter zenepedagógus.

The ZEN session focuses on live music inclusion, the importance of team play, and building on the musical knowledge of the participants as opposed to elitist “jazz” jam sessions. To participate basic instrumental knowledge is required. After the workshop occasions, we celebrate the semester with a jointly created music product. This can be a jam session or even an audio recording using the elements learned in the course. The leader of the course is Péter Baksa, music teacher, bassist.

 

 

 

 

 

Hangtechnika a gyakorlatban 3. Próbateremtől a nagyszínpadig

A kurzus célja megismertetni a hallgatókat azokkal a hangtechnikai folyamatokkal és eszközökkel, melyek egyaránt jelen vannak a próbatermi és a nagyszínpadi környezetben is. Olyan gyakorlati tudás megteremtésére törekszünk, melynek segítségével jelentős eredményeket lehet elérni egy zenekar hangzásképének javításában, legyen szó akár a próbateremről, akár egy fesztiválszínpadról. Ugyancsak hangsúlyt kap annak megértése, hogy mi, miért történik színpadi környezetben és milyen eszközök és főként miért kerülnek bevetésre. A kurzus önálló tanegységként is felvehető, de jól kapcsolódik a korábbi szemináriumokhoz is.

The goal of the course is to acquaint students with the sound engineering processes and tools that are present in both the rehearsal room and the big stage environment. We also want to create practical knowledge that can be used to achieve significant results in improving the sound image of a band on record or at live events. An other goal is to make the participants to understand what happens in a stage setting and what tools are used and, most importantly, why. The course can be taken as a stand-alone unit, but is also well-connected to previous seminars.