Pécsi Tudományegyetem

Zenélő Egyetem

 

A 2016-2017-es tanév tavaszi szemeszterének ZEN kurzusai

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Zenélő Egyetem 2017-ben is meghirdeti Nagyító című előadássorozatát, ZEN-Session nevű nyitott kreatív műhelyét, és szakmai gyakorlati kurzusait. 
A Nagyító tömbösített alkalmak és az intenzív szakmai kurzusok a NEPTUN rendszerén keresztül felvehető Campus kredites tárgyelemek.

A programok a kurzusokra való jelentkezéstől függetlenül térítésmentesen elérhetőek a PTE minden polgára számára.

A PTE Zenélő Egyetem célja a populáris zenei kultúra értő ismeretének terjesztése.

Az alkalmakról szóló minden további pontos információ a kurzusra való jelentkezés után és a Zenélő Egyetem Facebook felületén lesz elérhető.

A 2016-2017/II. szemeszterben az alábbi Zenélő Egyetem kurzusokra lehet majd jelentkezni.

 

 

Nagyító - Zenei közösségek és új médiatechnológiák

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Vendégelőadó: Dr. Tófalvy Tamás

2017. február 23. és 24., tömbösítve

Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

A kurzus során azt vizsgáljuk meg, hogy egyes populáris zenei közösségek, színterek élete hogyan függ össze a médiatechnológiák használatával, hogyan alakítja egymást a kulturális és a technológiai közeg. A válaszokhoz két út összekapcsolásával jutunk el: meghatározzuk, mik is azok a zenei közösségek és az új média- és kommunikációs technológiák, majd a kidolgozott sémák alapján megkíséreljük a zenei közösségek technológiai behálózottságának lehető legjobb megértését.

https://www.facebook.com/events/377806025906375/  

 

Nagyító - Popzene és feminizmus – nők a popzenében

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Vendégelőadó: Dr. Barna Emília

2017. március 16. és 17., tömbösítve

Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

A kurzus a hatvanas évektől napjainkig tekinti át a nők szerepét a popzenében, a poptörténeti áttekintést tágabb zeneipari és társadalmi környezetbe helyezve. Foglalkozunk a női popzenészek és a feminizmus(ok) kapcsolatával, a női zenészek/sztárok reprezentációjával és szerepvállalásával, és mindezen keresztül a popzenével, mint társadalomformáló erővel.

https://www.facebook.com/events/1177079322411404/

 

Nagyító - Térfoglalók: a popzene és az urbánus terek

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Vendégelőadó: Dr. Havasréti József

2017. március 9. és 10., tömbösítve

Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

https://www.facebook.com/events/399470920387348/

 

Nagyító - Populáris zene és marketing

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Vendégelőadó: Dr. Pavluska Valéria

2017. március 30. és 31., tömbösítve

Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

A tárgy megismerteti a hallgatókat a modern marketing alapvető fogalmaival, majd esettanulmányok és közös feladatmegoldások segítségével bevezeti a hallgatókat a populári zenei szcéna leggyakoribb marketing tevékenységeibe.

https://www.facebook.com/events/1219736014775814/

 

Nagyító - „Tisztára csak a lélek számít” – a pop pszichológiája

Tantárgyfelelős: Dr. Beck  Zoltán

Vendégelőadó: Dr. Kőváry Zoltán

2017. április 13. és 14., tömbösítve

Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

A pop-korszak az 1950-es, 60-asévektől kezdett kibontakozni, amikor az "fiatalság" önálló szociológiai tényezővé kezdett válni a nyugati kultúrában. Új kifejezésformák, identitás-projektek jelentek meg, amelyek átformálták a nyugati ember tudatát, szubjektumát. Ez a változás, amelyet a 90-es évek végén az internet-forradalom katalizált, a mai napig nyomon követhető. Ezt igyekszünk történeti-pszichológiai-kritikai szempontból áttekinteni az órákon olyan csomópontok mentén,mint az én,az identitás és a nárcizmus, az egzisztencia és a szabadság vagy az esztétikum és a kreativitás.

https://www.facebook.com/events/148398032319586/

 

Nagyító - Popzene a „jognak asztalánál

Tantárgyfelelős: Dr. Beck  Zoltán

Vendégelőadó: Dr. Polyák Gábor

2017. május 4. és 5., tömbösítve

Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

A kurzus kísérletet tesz arra, hogy a populáris zene szerzőségét, nyilvánosságát a jogi szabályozás felől értelmezze. Ily módon a szerzői joggal, a jogkezeléssel és a jogsértéssel egyaránt foglalkozik.

https://www.facebook.com/events/230276530762390/

 

ZEN - Session színpadi gyakorlat

Tantárgyfelelős: Dr. Beck Zoltán

Vendégelőadó: Baksa Péter

csütörtökönként

Szenes Klub, Pécs, Ifjúság útja 6.

A ZEN-Session kurzus során, ebben a félévben négy alkalommal vehetnek részt a hallgatók meghívott neves előadók interaktív workshopjain: a Cosa Polska a latin muzsikába enged szélesvásznú betekintés, Varga Merse a Közel-Kelet ritmusvilágát tanítja, Sárik Pétertől bármilyen égőt, vagy cikiset meg lehet majd kérdezni a jazz kapcsán és a Balogh Balázs Quintet tagjai megmutatják, hogy mitől is működik jól együtt egy zenekar.

 

A workshopok után jam session veszi kezdetét, természetesen az előadó zenészek részvételével. Itt ki is lehet próbálni a tanultakat, egymást és leginkább saját magunkat.

 

A ZEN-Session kurzust az NKA támogatja. www.nka.hu

 

ZEN - Hangstúdió gyakorlat

Tantárgyfelelős: Dr. Beck  Zoltán

Vendégelőadó: Maczkó Róbert

A kurzus betekintést nyújt a stúdiótechnika világába. Praxis -és tevékenységközpontú, amelyen keresztül a hallgatók nem csupán megismerik a hangrögzítés legfontosabb eszközeit, szempontjait és feltételrendszerét, hanem mindezt ki is próbálják közös projektmunka keretében.

 

 

ZEN - Színpadtechnikai gyakorlat

Tantárgyfelelős: Dr. Beck  Zoltán

Vendégelőadó: Urbán Ernő

Magyarország egyik legnagyobb színpadtechnikai bázisa Pécs, ezt a potenciált az oktatásban is érdemes hasznosítani. A kurzust az egyetemünkön állandó vendégtanárként oktató Urbán Ernő vezeti, akinek hazai és nemzetközi tapasztalata, szakmai tudása garanciáját jelenti a magas színvonalú képzésnek. A kurzusban résztvevő hallgatók az elméleti tudásokon túl közvetlen szakmai-gyakorlati tapasztalatokra tehetnek szert a workshop-szerűen működő kurzuson